Trygghetslarm

Här hittar du information riktad till hemtjänstutförare i Stockholms stad som har kunder med trygghetslarm. Du kan läsa om installation, utförarbyte och larmmottagning.

Beslut

Alla ansökningar om trygghetslarm för personer 65 år och äldre handläggs centralt av biståndshandläggare vid Stockholms Trygghetsjour. Ansökan handläggs inom fem arbetsdagar.

Beställning

När ansökan har beviljats får du som utförare en beställning via paraplysystemet. I slutet av beställningen anges om det är något särskilt som är viktigt att känna till.

Beställningen ska accepteras i Paraplysystemet väntan på att larmet installeras. Vänta med att ange att larmet är aktiverat. Detta gör du först när larmet är installerat i kundens bostad.

Om utföraren av någon anledning inte accepterar beställningen måste detta omgående meddelas till Stockholms Trygghetsjour. 

trygghetslarm@stockholm.se

Installation av trygghetslarm

När trygghetslarmet installeras måste den enskilde befinna sig i bostaden och det måste finns nycklar till samtliga lås. Som utföraren ska du hjälpa till med nyckelhanteringen vilket görs på följande sätt:

  1. Hämta nycklar hos den enskilde.
  2. Kontakta larmcentralen genom att faxa registreringsblanketten till 08-508 40 606. På blanketten ska det tydligt framgå att nycklar är klara.
  3. När detta är ordnat kan ett trygghetslarm installeras inom en till två dagar.

Vid en eventuell låsöppning på grund av att utföraren inte har de nycklar som behövs blir utföraren ersättningsskyldig för låsöppningen.

Verkställighet

Trygghetslarm är ett beslut enligt socialtjänstlagen och utföraren ska se till att beställningen snarast verkställs. Det är viktigt att utföraren omgående återkopplar till Stockholms Trygghetsjour om trygghetslarm av någon anledning inte ska installeras. Detta görs via e-post till Stockholms Trygghetsjour. 

E-post: trygghetslarm@stockholm.se

Utförarrapportering i paraplysystemet

Insatsen trygghetslarm ska påbörjas när den enskilde har fått trygghetslarmet installerat i sin bostad. Det innebär att startdatum för utförarrapporteringen i paraplysystemet är den dagen trygghetslarmet installeras. Larmcentralen informerar utföraren när det finns en bokad tid för installation hos kund. Utförare får bara ersättning efter att larmet har installerats.

Utförarbyte

När en kund vill byta utförare får både den gamla och den nya utföraren meddelande genom paraplysystemet. Överlämning av nycklar sker hos kunden.

Avslut av trygghetslarm

Avslut av trygghetslarm meddelas genom paraplysystemet samt per e-post. Utföraren ansvarar för att hämta trygghetslarmet hos kunden samt att återlämna nycklar till kunden. Meddela larmcentralen när larmet är klart att hämta på utförarenheten.

Mer information

Installation och utförarbyte av trygghetslarm (pdf)

Larmblankett (docx)

Instruktioner för larmblankett (pdf)

Blankett trygghetslarm (pdf)

Uppdaterad