Trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst

Med ett trygghetslarm kan den enskilde larma om hjälp när som helst på dygnet. För att öka tryggheten ytterligare använder hemtjänstutförare i Stockholms stad nyckelfri hemtjänst, bland annat för att kunna komma snabbare till den enskilde vid larm.

Här hittar du information om trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst riktad till hemtjänstutförare i Stockholms stad.

Uppdaterad