Trygghetslarm

Här hittar du information om trygghetslarm riktad till hemtjänstutförare i Stockholms stad.

Beslut

Alla ansökningar om trygghetslarm för personer 65 år och äldre handläggs av handläggare vid Stockholms trygghetsjour.

Beställning och verkställighet

När ansökan har beviljats får utföraren en beställning via paraplysystemet.

Om utföraren av någon anledning inte accepterar beställningen måste detta omgående meddelas till Stockholms trygghetsjour på trygghetslarm@stockholm.se.

I den här ordningen ska utföraren hantera en beställning av trygghetslarm:

 1. Utföraren ska acceptera beställningen i paraplysystemet i väntan på att trygghetslarmet installeras.
 2. Installation och service vid Stockholms trygghetsjour informerar utföraren när trygghetslarmet är installerat.
 3. Först när trygghetslarmet är installerat i den enskildes bostad ska utföraren aktivera beställningen i paraplysystemet.

Efter dessa tre steg är insatsen igång. 

Installation av trygghetslarm

Utföraren beställer installation av trygghetslarm genom att skicka in en blankett för installation av trygghetslarm.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

Innan utföraren tar kontakt med installation och service behöver utföraren säkerställa tillgång till den enskildes bostad.

Får utföraren en skyndsam beställning av trygghetslarm, ska installation och service kontaktas på telefon 08-508 40 613.

Ändringar inom insatsen trygghetslarm

När ändringar sker inom insatsen trygghetslarm informeras utföraren genom paraplysystemet. Ändringar som kan ske är

 • utförarbyten
 • att den enskilde flyttar
 • övertagande av befintligt trygghetslarm i bostaden
 • avslut av trygghetslarm och demontering av låstillbehör för nyckelfri hemtjänst.

Vid samtliga ändringar behöver utföraren informera installation och service via blanketten nedan.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

Utförarbyte

När den enskilde vill byta utförare får både den gamla och den nya utföraren meddelande genom paraplysystemet. Överlämning av nycklar sker hos den enskilde. Utförarbyten sker vardagar mellan 08.00–16.00.

När den enskilde flyttar

För att kunna säkerställa trygghetslarmets funktionalitet ska utföraren alltid meddela installation och service när den enskilde flyttar.

Avslut av trygghetslarm

Avslut av trygghetslarm meddelas genom paraplysystemet. Utföraren ansvarar för att

 • hämta trygghetslarmet hos den enskilde
 • meddela installation och service skriftligen, när trygghetslarmet är klart att hämta på utförarenheten.

Utföraren ska också meddela installation och service om den enskilde har ett låstillbehör för nyckelfri hemtjänst som behöver demonteras. 

Anmälan till automatiska utskick om larmkunder

Aktuella uppgifter om kunder med trygghetslarm är viktigt för att hemtjänstutförare ska kunna planera och följa upp verksamheten.

Genom en anmälan för automatiska rapporter så får utföraren tillgång till en aktuell kundlista, samt en lista på kunder som inte larmat.

Hemtjänstutförare anmäler sig genom att skicka e-post till Stockholms trygghetsjour.

E-post: funktionsbrevlada.ald.larmmottagningen@stockholm.se

I mejlet behöver utföraren uppge namn, mejl och telefonnummer på den som ska få utskicket.

Så står det i de automatiska utskicken

 • Avsändaren är STJ.stockholm@enovationmail.com
 • Utskicket är på engelska och börjar med texten: "You have received a secured message from STJ.Stockholm@enovationmail.com".
 • Klicka på "Read message" för att komma till rapporten.

Återlämning av trygghetslarm

Här finns instruktioner till utförare för återlämning av trygghetslarm till Stockholms trygghetsjour.

 1. Stäng av trygghetslarmet genom att trycka tre sekunder på den grå knappen, på undersidan av apparaten.
 2. Linda ihop laddaren runt apparaten.
 3. Koppla bort hals- eller armbandet från larmklockan.
 4. Lägg allt i en egen (separat) påse.
 5. Ladda ner och fyll i blanketten för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och skicka den via e-post till Stockholms trygghetsjour.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

E-post: larmcentralen@stockholm.se

Kom ihåg: Återlämna inte kundens nycklar förrän trygghetslarmet är återlämnat.

 1. Öppna locket på baksidan av larmet.
 2. Koppla bort sladden.
 3. Lägg allt i en egen påse.
 4. Ladda ner och fyll i blanketten för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och skicka den via e-post till Stockholms trygghetsjour.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

E-post: larmcentralen@stockholm.se

Kom ihåg: Återlämna inte kundens nycklar förrän trygghetslarmet är återlämnat.

Uppdaterad