Från beslut till installation

Här hittar du information till hemtjänstutförare om beslut, beställning, installation, ändring och avslut av trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst.

Beslut

Alla ansökningar om trygghetslarm för personer 65 år och äldre handläggs av handläggare vid Stockholms trygghetsjour.

När ansökan har beviljats får utföraren en beställning via paraplysystemet.
Om utföraren av någon anledning inte accepterar beställningen måste detta omgående meddelas till Stockholms trygghetsjour på trygghetslarm@stockholm.se.

I den här ordningen ska utföraren hantera en beställning av trygghetslarm:

 1. Utföraren ska acceptera beställningen i paraplysystemet i väntan på att trygghetslarmet installeras.
 2. Installation och service vid Stockholms trygghetsjour informerar utföraren när trygghetslarmet är installerat.
 3. Först när trygghetslarmet är installerat i den enskildes bostad ska utföraren aktivera beställningen i paraplysystemet.

Efter dessa tre steg är insatsen igång. 

Informera kunden och säkerställ tillgång till bostad

Inför installationen behöver utföraren säkerställa att kunden får information om trygghetslarmet och nyckelfri hemtjänst. 

Utföraren behöver också säkerställa tillgång till den enskildes bostad innan kontakt med installation och service på Stockholms trygghetsjour. För att säkra tillgång till den enskildes bostad innan nyckelfri hemtjänst är installerat behöver utföraren inhämta ett (1) exemplar av den enskildes hemnycklar. När monteringen är klar avgör utföraren när de är redo att lämna tillbaka den enskildes hemnycklar.

Installation av trygghetslarm och lås

Utföraren beställer installation av trygghetslarm och lås genom att skicka in en blankett för installation.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och lås (pdf)

Får utföraren en skyndsam beställning av trygghetslarm, ska installation och service kontaktas på telefon 08-508 40 613.

Ändringar inom insatsen trygghetslarm och lås

När ändringar sker inom insatsen trygghetslarm och lås informeras utföraren genom paraplysystemet. Ändringar som kan ske är

 • utförarbyten
 • att den enskilde flyttar
 • övertagande av befintligt trygghetslarm i bostaden
 • avslut av trygghetslarm och demontering av låstillbehör för nyckelfri hemtjänst.

Vid samtliga ändringar ska utföraren informera installation och service via blanketten nedan. Genom att anmäla ändringar säkerställer utföraren tryggheten för den enskilde, rätt behörigheter för nyckelfri hemtjänst och tillgången till bostaden.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och lås (pdf)

Utförarbyte

När den enskilde vill byta utförare får både den gamla och den nya utföraren meddelande genom paraplysystemet. Överlämning av nycklar sker hos den enskilde. Utföraren ska omgående meddela installation och service, om den enskilde har ett låstillbehör för nyckelfri hemtjänst, för utförarbyte i behörighetssystemet. Utförarbyten sker vardagar under ordinarie öppettider, se meny till höger för installation och service öppettider.

När den enskilde flyttar

För att kunna säkerställa trygghetslarmets funktionalitet ska utföraren alltid meddela installation och service när den enskilde flyttar. Har den enskilde nyckelfri hemtjänst ska låset också flyttas med.  

Avslut av trygghetslarm och lås

Utföraren meddelar avslut av trygghetslarm genom paraplysystemet. När det är klart behöver utföraren kontakta installation och service skriftligen. Återlämna inte kundens nycklar förrän trygghetslarmet är återlämnat.

Avslut när den enskilde har trygghetslarm och lås

Utföraren ska omgående meddela installation och service om den enskilde har ett låstillbehör för nyckelfri hemtjänst som behöver demonteras. Då hämtar installation och service både trygghetslarmet och låset.

Avslut om den enskilde har trygghetslarm men inget lås

Utföraren hämtar trygghetslarmet hos den enskilde. Utföraren ska meddela installation och service skriftligen när trygghetslarmet är klart att hämta på utförarenheten.

Återlämning av trygghetslarm

Här finns instruktioner till utförare för återlämning av trygghetslarm till Stockholms trygghetsjour.

 1. Stäng av trygghetslarmet genom att trycka tre sekunder på den grå knappen, på undersidan av apparaten.
 2. Linda ihop laddaren runt apparaten.
 3. Koppla bort hals- eller armbandet från larmklockan.
 4. Lägg allt i en egen (separat) påse.
 5. Ladda ner och fyll i blanketten för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och skicka den via e-post till Stockholms trygghetsjour.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

E-post: larmcentralen@stockholm.se

Kom ihåg: Återlämna inte kundens nycklar förrän trygghetslarmet är återlämnat.

 1. Öppna locket på baksidan av larmet.
 2. Koppla bort sladden.
 3. Lägg allt i en egen påse.
 4. Ladda ner och fyll i blanketten för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm och skicka den via e-post till Stockholms trygghetsjour.

Blankett för nyinstallation, ändring eller avslut av trygghetslarm (pdf)

E-post: larmcentralen@stockholm.se

Kom ihåg: Återlämna inte kundens nycklar förrän trygghetslarmet är återlämnat.

Uppdaterad