Support och stöd

Här hittar hemtjänstutförare bland annat information om support, instruktioner och manualer för trygghetslarm och nyckelfri hemtjänst.

Om du får problem med att öppna en dörr

Får du problem att öppna en port eller bostadsdörr, med den digitala nyckeln, finns det några olika saker du kan göra.

Liggande eller stående nyckelhål

Det finns två typer av lås – liggande eller stående.

Se det understa nyckelhålet för att veta åt vilket håll du ska stoppa in nyckeln.

Liggande eller stående.

Så fungerar låset

Vrid nyckeln först, släpp sedan nyckeln och vrid låstillbehöret för att öppna dörren. 

Två olika nycklar

Det finns två olika digitala nycklar som används inom nyckelfri hemtjänst, en mindre nyckel och en störrre. 

Mindre nyckel och större nyckel.

Bägge storlekarna behöver synkas i synkstation innan du använder nyckeln.

Den mindre nyckeln är aktiv efter synkning och behöver inte väckas innan du använder den.

Den större nyckeln är aktiv efter synkning men behöver väckas med ett knapptryck innan du använder den.

Färger på den digitala nyckeln

Den digitala nyckeln kan visa några olika färger vid tryck på knappen, när den sitter i en synkstation eller i ett låstillbehör. Färgerna visar vad du behöver göra om nyckeln inte fungerar.

Gäller endast stor nyckel: lyser blått vid tryck på knappen

Nyckeln är aktiverad och kan användas. Tryck endast en (1) gång på knappen. Om du trycker flera gånger kan nyckeln slockna. Då måste du vänta 10 sekunder, testa sen igen.

Gäller endast stor nyckel:  blinkar blått vid tryck på knappen

Nyckeln är avaktiverad, du måste gå tillbaka till synkstationen.

Gäller endast stor nyckel: Nyckeln blinkar lila vid tryck på knappen

Nyckeln är avaktiverad och har inte använts på minst fem dagar, du måste gå tillbaka till synkstationen.

Gäller bägge nycklarna: Nyckeln blinkar grönt i låset

Nyckeln är aktiverad och behörig till låset, du kan öppna dörren med nyckeln. Om det ändå inte går att komma in, ring din administratör eller supporten för att kontrollera batteristatus.

Gäller bägge nycklarna: Nyckeln blinkar rött i låset

Nyckeln är inte aktiverad eller inte behörig till låstillbehöret. Ring supporten för hjälp.

Se även

Manual: Nyckelns olika färger (pdf)

Låstillbehöret fungerar inte

Fungerar inte låstillbehöret kan du testa följande: 

  • Säkerställ att du vridit först nyckeln och sedan vridit hela låscylindern för att öppna dörren.
  • Prova att trycka mot dörren så att spänningen vid kolven minskar.
  • Testa att vrida låstillbehöret åt motsatt håll. Olika lås kan vridas olika mycket – till exempel ett helt eller halvt varv, prova dig fram.
  • Kolla så att inget grus är under dörren när den går igen.

Bra att veta

  • När låstillbehöret fungerar går det lätt att vrida på låset.
  • Är det tungt eller trögt är något fel.

Kontakta supporten

Fungerar ingen av ovanstående åtgärder, kontakta supporten för nyckelfri hemtjänst.

Support

Stängt just nu
Telefontider
måndag–fredag 08.00–16.00
Stockholms stad har kostnadsfri support och kostnadsfria åtgärder när fel uppstår på grund av stadens monteringar (knappval 4).
Telefon
Telefon 08-508 406 13
Formulär
Formulär Till supportformulär

Support övrig tid – endast vid behov av akut låsöppning

Telefon: 08-508 406 90

Observera att den enda support som kan ges övrig tid är akut låsöppning, utifall ingen annan åtgärd fungerar.

Instruktionsvideor och manualer

I videorna nedan kan du se en genomgång om hur det fungerar för dig som arbetar i hemtjänsten. Där hittar du också olika manualer för nyckelfri hemtjänst.

Aktivera nyckel och öppna dörrar med låstillbehör

Olika nyckelförvaringsenheter

Öppna Duo smalprofillås

Använda aktiveringsdosa

Byta batteri i den digitala nyckeln

Uppdatera digital nyckel i synkstation

Manualer för nyckelfri hemtjänst

Här hittar du användarmanualer i systemet Swedlock PRO där hemtjänstens administratörer lägger upp nya nyckelanvändare och behörigheter för sin personal.

Skapa ny användare – manual (pdf)

Lägga till eller ta bort nycklar från användare – manual (pdf)

Manual: Nyckelns olika färger (pdf)

Anmälan till automatiska utskick om larmkunder

Aktuella uppgifter om kunder med trygghetslarm är viktigt för att hemtjänstutförare ska kunna planera och följa upp verksamheten.

Genom en anmälan för automatiska rapporter så får utföraren tillgång till en aktuell kundlista, samt en lista på kunder som inte larmat.

Hemtjänstutförare anmäler sig genom att skicka e-post till Stockholms trygghetsjour.

E-post: funktionsbrevlada.ald.larmmottagningen@stockholm.se

I mejlet behöver utföraren uppge namn, mejl och telefonnummer på den som ska få utskicket.

Så står det i de automatiska utskicken:

  • Avsändaren är STJ.stockholm@enovationmail.com
  • Utskicket är på engelska och börjar med texten: "You have received a secured message from STJ.Stockholm@enovationmail.com".
  • Klicka på "Read message" för att komma till rapporten.

För dig som har hemtjänst eller trygghetslarm

På webbplatsen Äldreomsorg finns information om nyckelfri hemtjänst för dig som har hemtjänst eller trygghetslarm.

För fastighetsägare

Vi hoppas att du som fastighetsägare vill hjälpa oss att skapa en tryggare och säkrare hemtjänst. För att vi ska kunna montera låstillbehöret behöver vi ditt samtycke. All information finns på länken nedan.

Uppdaterad