Geografiskt område och kapacitetstak

Utförare ska ange geografiskt område inom staden där utföraren önskar utföra uppdraget. Det är också möjligt att ange ett kapacitetstak.

Geografiskt område

Utförare ska ange geografiskt område inom staden där utföraren önskar utföra uppdraget. Ange till exempel stadsdel, bostadsområden eller gator. Det är möjligt att öka eller minska geografiskt område under kontraktstiden.

Ändra geografiskt område

Utförare kan utöka och minska sitt geografiska område.

Utöka geografiskt område

En utökning som anmäls senast den 15:e i månaden börjar gälla den 1:a kommande månad, om den godkänns. Exempel: anmälan om utökat geografiskt område som görs den 14 april börjar gälla den 1 maj.

Minska geografiskt område

En minskning som anmäls senast den 15:e i månaden börjar gälla den 1:a näst-näst-kommande månad. Exempel: anmälan om minskat geografiskt område som görs den 14 april börjar gälla den 1 juni. Kunder som bor i det geografiska område som tas bort måste byta utförare.

Kapacitetstak

Utförare har möjlighet att ange ett kapacitetstak. Kapacitetstak anges i antal biståndsbedömda timmar per månad.

Det är möjligt att ändra kapacitetstaket under kontraktstiden. En utökning eller minskning som anmäls senast den 15:e i månaden börjar gälla den 1:a i kommande månad. Exempel: anmälan om utökat kapacitetstak som görs 14 april börjar gälla 1 maj.

Minskning av kapacitetstak innebär att utföraren inte kan ta nya kunder förrän utföraren understigit angivet kapacitetstak.

För att ange eller ändra kapacitetstak, skickar du e-post till avtalsförvaltare på äldreförvaltningen.

E-post: christina.osterling@stockholm.se

E-post: sofie.antlov.gylemo@stockholm.se

Uppdaterad