Ange eller ändra geografiskt område för hemtjänst

Här anmäler du som är utförare av hemtjänst ändringar i ert geografiska område.

Ange eller ändra geografiskt område

Av kontraktet punkt 1.42 framgår bland annat att lokalen ska vara belägen så att denna kan nås i rimlig tid av all personal. Med rimlig tid avses att personalen före, mellan och efter uppdrag hos den enskilde kan ta sig till lokalen inom en tid där riktvärdet är att resan inte tar mer än 30 minuter med kollektiva färdmedel (inklusive gångtid) eller 20 minuter med bil under normala trafikförhållanden.

* Obligatorisk uppgift

Verksam i*

Uppgiftslämnare

Äldreförvaltningen behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig vid behov.

Uppdaterad