Dagverksamhet

Här hittar du som driver privat dagverksamhet och har avtal med Stockholms stad information om ersättning och villkor.

Villkor och ersättningsnivåer

Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänst, vilket inte enskilda utförare har.

Utöver nedanstående ersättning utgår en schablon till utförare i enskild regi med 82 kronor per närvarodag, för verksamhets- och lokalytor. För egen regi och entreprenader hanteras hyran centralt hos beställaren och ingen lokalpeng utgår till utföraren.

Ersättning 2024

Regiform Demensdagvård
kr/dag
Social dagvård
kr/dag
Kommunal 610 559
Enskild 625 573

 

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dagverksamhet som har avtal inom stadens valfrihetssystem.

Kontrakt/förfrågningsunderlag dagverksamhet (pdf)

Tillämpningsanvisningar köhantering (pdf)

Alla äldreomsorgsverksamheter som har kontrakt med Stockholms stad ska presenteras på stadens webbplats.

Som utförare ansvarar du för att informationen är korrekt. För att uppdatera informationen, vänd dig till äldreförvaltningen: 

jamforservice.aldre@stockholm.se

Första gången du kommer med i stadens valfrihetssystem eller vid omfattande förändringar ska du fylla i en särskild mall för informationen.

Uppdaterad