Dagverksamhet

Här hittar du som driver privat dagverksamhet och har avtal med Stockholms stad information om ersättning och villkor.

Villkor och ersättningsnivåer

Ersättningen till utförare i enskild regi är 2,5 procent högre för att kompensera att kommunala utförare har rätt att lyfta moms på köpta varor och tjänst, vilket inte enskilda utförare har.

Utöver nedanstående ersättning utgår en schablon till utförare i enskild regi med 82 kr per närvarodag, för verksamhets- och lokalytor. För egen regi och entreprenader hanteras hyran centralt hos beställaren och ingen lokalpeng utgår till utföraren

Ersättning 2023

Regiform Demensdagvård
kr/dag
Social dagvård
kr/dag
Kommunal 588 539
Enskild 603 552

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för dagverksamhet som har avtal inom stadens valfrihetssystem.

Kontrakt/förfrågningsunderlag dagverksamhet (pdf)

Tillämpningsanvisningar köhantering (pdf)

Uppdaterad