Mall dagverksamhet Hitta service

Fyll i fälten och följ instruktionerna vid varje fält och rubrik.

Tips

Tänk på att se över texterna så att språket är bra och begripligt. Ta gärna hjälp av ett par extra ögon.

Fyll i uppgifterna om din verksamhet

* Obligatorisk uppgift

Fotografi

Minst ett fotografi. Fotot ska vara liggande. Upplösning: Minst 2048 i bredd och 1280 pixlar höjd. Format: JPG eller PNG. Filstorlek: Max 2 Mb

Verksam i*

Kontakt 1

Kontakt 2

Korta fakta

Organisationsform*
Inriktning*

Språk och kultur

Kryssa endast i om verksamheten kan utföra omsorgen helt eller delvis på ett språk och inom en kultur.

Nationella minoritetsspråk

Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassningar

Beskrivning

Här har du möjlighet att med egna ord beskriva din verksamhet.

Uppgiftslämnare

Äldreförvaltningen behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig vid behov.

Uppdaterad