Mall hemtjänst Hitta service

Fyll i fälten och följ instruktionerna vid varje fält och rubrik.

Tips

Tänk på att se över texterna så att språket är bra och begripligt. Ta gärna hjälp av ett par extra ögon.

Fyll i uppgifterna om din verksamhet

* Obligatorisk uppgift

Organisationsform*
Verksam inom (Flera områden möjliga. De ska vara godkända av äldreförvaltningen)*

Kontakt 1

Kontakt 2

Kontakt 3

Språk och kultur

Språk och kultur (anges endast om flera i personalen behärskar språket och kulturen)

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster*

Underleverantörer

Underleverantörer

Beskrivning

Här har du möjlighet att med egna ord beskriva din verksamhet.

Uppgiftslämnare

Äldreförvaltningen behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig vid behov.

Uppdaterad