Mall hemtjänst Hitta service

Fyll i fälten och följ instruktionerna vid varje fält och rubrik.

Tips

Tänk på att se över texterna så att språket är bra och begripligt. Ta gärna hjälp av ett par extra ögon.

Fyll i uppgifterna om din verksamhet

* Obligatorisk uppgift

Organisationsform*
Verksam inom (Flera områden möjliga. De ska vara godkända av äldreförvaltningen)*

Kontaktuppgifter verksamhetschef

Kontakt 2

Kontakt 3

Språk och kultur

Språk och kultur (anges endast om flera i personalen behärskar språket och kulturen)

Specialiserade demensteam

Staden ser gärna att utförarna har specialiserade demensteam. För att en utförare ska få marknadsföra sig på Hitta service som utförare med specialistkompetens i demens krävs att nedanstående krav uppfylls. Bocka i de krav utföraren uppfyller.

Organisation och ledarskap
Kompetens

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster*

Underleverantörer

Underleverantörer

Beskrivning

Här har du möjlighet att med egna ord beskriva din verksamhet.

Uppgiftslämnare

Äldreförvaltningen behöver dina uppgifter för att kunna kontakta dig vid behov.

Uppdaterad