Vård- och omsorgsboende

Här hittar du som driver privat vård- och omsorgsboende och har avtal med Stockholms stad information om bland annat ersättning och villkor.

Villkor och ersättningsnivåer

I förfrågningsunderlaget kan du läsa om de krav och villkor som gäller för vård- och omsorgsboenden som har avtal inom stadens valfrihetssystem.

Kontrakt/förfrågningsunderlag vård- och omsorgsboende (pdf, 195 kB, nytt fönster)

Ersättningen utgörs av en fast ersättning per dygn för platser i kategorin somatisk vård och omsorg och en fast ersättning per dygn för platser i kategorin gruppboende för personer med demenssjukdom.

Utöver vårddygnsersättningen tillkommer även en lokalschablon per dygn i de fall utföraren har kostnader för lokaler.

Ersättning utgår från och med den dag den enskilde personligen flyttar in till och med den dag han eller hon flyttar eller avlider. Utföraren erhåller en särskild ersättning, oavsett kategori, för tom plats i ytterligare sju dagar efter avflyttning eller dödsfall.

Ersättningen är lika för samtliga vård- och omsorgsboenden som ingår i valfrihetssystemet, oavsett regiform. I ersättning till entreprenörer och privata utförare som staden upphandlat enligt LOU eller LOV, finns dock ett påslag om 4,2 % för momskompensation. Kompensation för avsaknaden av rätt att återsöka moms för lokaler kompenseras också genom en högre lokalschablon till privata utförare som har kostnader för lokaler.

Ersättning 2021

Ersättning för Kommunal regi per dygn Enskild regi per dygn
Somatisk inriktning 2 042 2 128
Demensinriktning 2 170 2 261
Tom plats dag 1-7 1 410 1 469
Lokalschablon 113 141

Korttidsvård och profilboende

Korttidsvård och profilboende (vård- och omsorgsboende med profilering mot en målgrupp utifrån sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning) ingår inte i valfrihetssystemet. Stadens annonserar när det är aktuellt med upphandling.

Stöd till utförare

Uppdaterad