Köhantering vård- och omsorgsboende

Stockholms stad har en central köhantering för vård- och omsorgsboenden. Den som beviljas vård- och omsorgsboende erbjuds en ledig lägenhet av en särskild köhandläggare.

Handläggningsenheten vid Stockholms trygghetsjour ansvarar för köhanteringen av vård- och omsorgsboenden. Handläggarna erbjuder lediga lägenheter till personer som fått ett biståndsbeslut och står i kö till ett vård- och omsorgsboende. Om den enskilde inte aktivt väljer ett vård- och omsorgsboende är det närhetsprincipen som gäller.

Lediga lägenheter

Som utförare meddelar du köhanteringen när det finns en ledig lägenhet som kan erbjudas. Anmälan om ledig lägenhet gör du på blanketten Ledig lägenhet som finns att ladda ned på denna sida. När du meddelar om köhantering, tänk på följande:

  • Samtliga uppgifter i blanketten ska vara ifyllda.
  • Blanketten ska mejlas till det område som vård- och omsorgsboendet hör till.
  • Enheten bekräftar att mejlet mottagits.
  • Kom ihåg att informera köhanteringen om en lägenhet som har förmedlats till köhanteringen istället hyrs ut till annan kommun. Detta är för att undvika att köhanteringen erbjuder lägenheten.

Fråga om kö

Information om hur många som står i kö samt kontaktuppgifter till de tre första i kön lämnas till utföraren vid efterfrågan. Gör förfrågan via e-post.

Dokument

Köhantering tillämpningsanvisningar, reviderade 2022 (pdf)

Blankett ledig lägenhet (docx)

Uppdaterad