Studievägledning

Studievägledning för dig som anordnare gällande sen ansökan, revideringar för individuella studieplaner och språklig bedömning.

Sen ansökan

Vi tar inte emot en ansökan efter sista ansökningsdagen och vi tillämpar inte reservantagning utan istället hänvisar vi till kommande sökbara kursstarter. 

Undantag kan dock göras om det finns synnerliga skäl eller om det uppstått tekniska problem vid ansökan som den sökande inte kunnat påverka.

Nya sökande och elever som saknar studieplan hos skolan

Om synnerliga skäl finns får nya sökande kontakta Vuxenutbildningscentrum. Synnerliga skäl kan vara sjukhusvistelse eller annan omständighet där den sökande utan egen påverkan inte kunnat ansöka i tid.

Exempel på inte godtagbara synnerliga skäl:

 • glömt ansöka,
 • varit på semester,
 • inte känt till den aktuella utbildningens/kursens sista ansökningsdag.

Elever och sökande med pågående studier som har studieplan hos skolan

Elever med pågående studier som anser sig ha synnerliga skäl för en sen ansökan måste vända sig till sin skola/sina skolor. Studievägledaren bedömer sedan, i samråd med eleven, om det finns orsak till sen ansökan utifrån en upprättad individuell studieplan.

Revideringar av indviduell studieplan

Vår grundpolicy för revidering av individuell studieplan som innebär en sen ansökan är:

 • det sedan tidigare funnits en indviduell studieplan på skolan
 • synnerliga skäl för att ha missat att söka
 • stora konsekvenser för den berörde om inte en revidering görs.

Elever i studier som har skäl till en förändring i sin individuella studieplan ska kontakta studie- och yrkesvägledaren på skolan. Om förändringen innebär en sen ansökan ska skolan skicka den reviderade studieplanen till studie- och yrkesvägledaren på intagningskansliet för godkännande.
E-post: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se

I vissa ärenden kan studie- och yrkesvägledaren på skolan besluta utan att invänta godkännande. Det gäller:

 • Elev som utan uppehåll läser mot Svenska/Svenska som andraspråk 3.
 • Elev som utan uppehåll läser mot Engelska 6.
 • Pågående elev med en studiegång mot examen.
 • Elev som läser kurspaket/har en studiegång mot ett visst yrkesområde.
 • Elev som läser enstaka kurs mot särskild behörighet eller visst kompetensområde.
 • Elev som har fått F på en kurs och får pedagogisk rekommendation att läsa om kursen i direkt anslutning till kursslut.
 • Elev som behöver ändra kursordning/inriktning i befintligt kurspaket.
 • Elev som behöver förlängning av sin kurstid.

Material och dokument du behöver för att genomföra processen:

 • Utbildningskatalogen/Open24.
 • Behörighet till Utbildningskatalogen.
 • Handläggning av reviderade studieplaner.

Studieplanen ska innehålla:

 • Mål/delmål med studierna.
 • Utbildningsbakgrund (yrkesbakgrund vid validering).
 • Kursplanering med historik och planering framåt.
 • Planerat slutdatum.
 • Ärendet samt skäl till revidering av indviduell studieplan (byte/tillägg/ändrad studietakt).
 • Kursgruppsbeteckningar för aktuell revidering.
 • Indviduell studieplanupprättad i samråd med: Namn och datum.

Rutin för hur studieplanen ska upprättas i Fördjupad studieplan i Open24

 1. Behörighet till Utbildningskatalogen/Open24 krävs (begärs av chef vid din skola).
 2. Gå in i Utbildningskatalogen och sök upp elev under Elevinformation.
 3. Tryck på Skapa/Revidera – detta aktiverar möjligheten att skriva i Fördjupad studieplan.
 4. Eleven måste ha gett sitt medgivande för att skolan ska kunna skriva i studieplanen (görs via webbkatalogen Min sida).
 5. Synnerliga skäl/tydliga konsekvenser kan motivera sen ansökan. Ta ställning till om skäl finns.
 6. Gör en kortfattad notering, skriv tillexempel indviduell studieplan sen ansökan, i rutan för kommentarer i Open24 och skicka till funktionsbrevlådan för individuella studieplaner. Obs! Signera din kommentar.
  E-post: isp@stockholm.se
 7. Observera att det som skrivs i kommentarer kan läsa av eleven.

Material och dokument du behöver för att genomföra processen:

 • behörighet till Utbildningskatalogen/Open24
 • skolans eget dokument för indviduell studieplan
 • handläggning av reviderade studieplaner.

Studieplanen ska innehålla:

 • Namn och personnummer samt datum för revidering.
 • Kontroll att sökande är folkbokförd i Stockholms stad/kommun.
 • Mål/delmål med studierna.
 • Utbildningsbakgrund (yrkesbakgrund vid validering).
 • Kursplanering med historik och planering framåt.
 • Planerat slutdatum.
 • Ärendet samt skäl till revidering av ISP (byte/tillägg/ny pedagogisk rekommendation).
 • Kursgruppsbeteckningar för aktuell revidering.
 • Indviduell studieplan upprättad i samråd med: Namn och datum.

Rutin för hur studieplanen kan laddas upp i Open24

 1. Behörighet till Utbildningskatalogen/Open24 krävs (begärs av chef vid din skola).
 2. Gå in i Utbildningskatalogen och sök upp elev under Elevinformation.
 3. Följ ovanstående punkter för vad som behöver finnas i studieplanen för att underlätta handläggning.
 4. Ladda upp din planering under Dokument.
 5. Skriv i fältet Titel: ISP datum (Viktigt!).
 6. Synnerliga skäl/tydliga konsekvenser kan motivera sen ansökan. Ta ställning till om skäl finns.
 7. Gör en kortfattad notering, skriv tillexempel indviduell studieplan sen ansökan, i rutan för kommentarer i Open24 och skicka till funktionsbrevlådan för individuella studieplaner. Obs! Signera din kommentar.
  E-post: isp@stockholm.se
 8. Observera att det som skrivs i kommentarer kan läsa av eleven.

Språklig bedömning av Sfi-studerande som ansöker till grundläggande och/eller gymnasiala kurser

Målgrupp är sfi-studerande på studieväg 1–3, lägst kurs C.

Material och dokument som behövs för att genomföra processen:

Språklig bedömning (pdf, 34 kB, nytt fönster)

Sfi-lärare gör den språkliga bedömningen och skriver under blanketten. Skolans studie- och yrkesvägledare skriver efter ett vägledningssamtal med den sökande under blanketten. E-posta sedan blanketten till intagningsenheten.

E-post: komvuxsyv.intagning@edu.stockholm.se

Uppdaterad