Insyn gymnasieskola

Stockholms stad har enligt skollagen rätt till insyn i de skolor som finns i kommunen.

Samverkan och kommunikation

Stockholms stad har rätt till insyn i din friskola. För oss i staden handlar insyn om att ha en god dialog och samverkan med din skola. Insyn är inte samma sak som begreppet tillsyn som den statliga Skolinspektionen har ansvaret för.

Informera staden om förändringar i verksamheten

För att Stockholms stad ska kunna planera och dimensionera skolverksamheten behöver vi hålla oss informerade om fristående skolors planering och större förändringar i verksamheten. Det kan till exempel handla om

  • stora ökningar eller minskningar av elevantalet
  • utökning av antalet program
  • lokalbehov.

Utskick och inbjudningar till informationsträffar

När Stockholms stad har information eller vill bjuda in din skola till informationsträffar skickar vi ut det via e-post. Då använder vi oss av de kontaktuppgifter som ni har registrerat på Skolverkets skolenhetsregister.

Myndighetsutövning – Skolinspektionens ansvar

Det är Skolinspektionen som granskar om en friskola uppfyller de krav som finns i lagar och andra föreskrifter.

Uppdaterad