Insyn grundskola

Stockholms stad har rätt till insyn i de fristående grund- och gymnasieskolor skolor som ligger i kommunen.

Samverkan och kommunikation

För oss i staden handlar insyn om att ha en god dialog och samverkan med skolorna. Insyn är inte samma sak som begreppet tillsyn som den statliga Skolinspektionen har ansvaret för.

Informera staden om förändringar i verksamheten

För att Stockholms stad ska kunna planera och dimensionera skolverksamheten behöver vi hålla oss informerade om fristående skolors planering och större förändringar i verksamheten. Det kan till exempel handla om stora ökningar eller minskningar av elevantalet eller om lokalbehov.

Utskick och inbjudningar till informationsträffar

När Stockholms stad har information eller vill bjuda in din skola till informationsträffar skickar vi ut det via e-post. Då använder vi oss av de kontaktuppgifter som ni har registrerat på Skolverkets skolenhetsregister.

Branschråd grundskola

Forum för samverkan och dialog finns även i branschrådet för grundskola.

Myndighetsutövning – Skolinspektionens ansvar

Det är Skolinspektionen som granskar om en friskola uppfyller de krav som finns i lagar och andra föreskrifter.

Uppdaterad