Utbilda dig genom Äldreomsorgslyftet

Få ersättning genom Äldreomsorgslyftet för anställda som utbildar sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Från 2021 går det även att söka ersättning för specialistutbildningar och för ledarskapsutbildning för chefer.

Både kommunala verksamheter och privata verksamheter som driver äldreomsorg på uppdrag åt Stockholms stad kan söka ersättning. Medlen ska gå till de anställdas löner under utbildningen. Äldreförvaltningen har i uppdrag att fördela pengarna.

Det finns även möjlighet för medarbetare som är skrivna i Stockholm att gå kurs via Äldreomsorgslyftet med stöd i svenska.

Vilka omfattas av äldreomsorgslyftet?

Målgrupperna för äldreomsorgslyftet är:

 • personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller så kallad intermittent anställning (timanställning)
 • nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska.

Utbildningar som berättigar till stöd

 • Yrkespaket till undersköterska
 • Yrkespaket till vårdbiträde
 • Annan utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre
 • Utbildningar på folkhögskolorna som motsvarar Skolverkets yrkespaket till undersköterska respektive vårdbiträde
 • Utbildning inom ramen för yrkeshögskolan som har relevans för arbetet med vård och omsorg om äldre där den som redan har en undersköterskeutbildning kan få specialistkompetens. Det kan till exempel vara en utbildning som har inriktning mot äldres hälsa och sjukdomar, multisjukdom hos äldre, demens eller palliativ vård
 • Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

För arbetsgivare

Information om ansökan för Äldreomsorgslyftet (pdf, 324 kB, nytt fönster)

För dig som vill studera

För mer information om vad och hur du kan studera:

 • Du som är folkbokförd i kommunen Stockholms stad kontaktar Vuxenutbildningscentrum
 • Du som är folkbokförd i annan kommun kontaktar vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun

Vuxenutbildningscentrum

Har du frågor kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Du som har kunskaper i svenska på SFI-nivå (svenska för invandrare):

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet

Du som har kunskaper i svenska på grundläggande eller gymnasial nivå:

 • Ring 08-508 35 400 – måndag, tisdag, torsdag 09.00-11.00 och 13.00-15.00 (välj att tala med en studie- och yrkesvägledare)
 • Mejla support.vux.amf@edu.stockholm.se

Skriv i ämnesfältet att dina frågor gäller Äldreomsorgslyftet

Information till medarbetare om Äldreomsorgslyftet (pdf, 354 kB, nytt fönster) 

Nationellt yrkespaket vårdbiträde, Skolverkets webbplats

Nationellt yrkespaket undersköterska, Skolverkets webbplats

Uppdaterad