Kvalitet gymnasieskola

Här hittar du bland annat resultat av undersökningar som speglar kvaliteten på fristående skolor.

Brukarundersökningar

Brukarundersökningar är en del av stadens kvalitetsuppföljning. I undersökningarna har eleverna och föräldrarna möjlighet att uttrycka sina åsikter generellt, om undervisningen och om miljön.

Skolprogram för Stockholms stad

Läraren är elevens viktigaste resurs. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Skolprogrammet visar Stockholms stads ambition och lyfter fram specifika målbilder och utvecklingsområden för att utveckla skolans verksamhet i syfte att alla elever når målen.

Skolprogram för Stockholms stad (pdf)

Uppdaterad