BER – instruktioner och support

Instruktioner och support till Barn- och elevregistret (BER), exempelvis kring behörigheter.

Behörighet

I BER behöver du en behörighet för att logga in. Är du ny anordnare eller saknas någon i din verksamhet med behörighet till BER, ansöker du om behörighet. För olika skolform finns olika behörighet.

Ansvar

Det är ni som Anordnare som ansvarar för att endast personer som har behov för sitt arbete skull får tillgång till BER samt att behörigheten avslutar när personen inte längre ska ha tillgång till BER.

Ansök om behörighet

Du ansöker om behörighet till BER genom att skicka in en behörighetsblankett. Vad som gäller per skolform se nedan.

Förskolan

Behörighetsblankett för förskolan till BER hittar du i Blanketter. 

Roller för förskolan

Olika roller ger olika behörighet. Du som anordnare avgör vem i din organisation som behöver vilken roll. 

 • FSK Anordnare Behörighetsansvarig Fristående Sthlm. Rollen hanterar behörigheter i BER inom din verksamhet. Detta är en primär roll.
 • FSK Anordnare Administratör Fristående Sthlm. Saknas rollen behörighetsansvarig i din verksamhet behöver du denna roll för att arbeta administrativt i BER.
 • FSK Anordnare Rektor Fristående Sthlm. Med denna roll ansöker du om tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd.
 • FSK Anordnare Ansvarig Sthlm. Med denna roll ser du ersättningar och enhetsuppgifter för förskolor som du har i din verksamhet.

Övriga behörighetsroller tilldelas inom verksamheten av den hos er med roll som Behörighetsansvarig.

Avsluta behörighet för rollen Behörighetsansvarig görs på samma blankett som vid ansökan och skickas till förskoleförvaltningen. Övriga roller avslutas av verksamheten av den med roll Behörighetsansvarig.

Behörighetsblankett grundskolan

Behörighetsblankett för grundskolan till BER hittar du i Menyn för grundskola under blanketter. 

Avsluta behörighet görs på samma blankett som vid ansökan och skickas till utbildningsförvaltningen.

Manual för hantering i BER

Manualen gäller för fristående grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och fritidsklubb.

Manual för fristående grundskolor och grundsärskolor för BER (pdf)

Manual för Dokumenthanteraren i BER för fristående grundskolor och grundsärskolor (pdf)

Behörighetsroller

Det finns olika behörighetsroller anpassade efter olika arbetsuppgift. Mer information hittar du i dokumenten.

Behörighetsroller för verksamheter med i den gemensamma köhantering (stadsdel hanterar erbjudanden) (pdf)

Behörighetsroller för verksamheter med egen köhantering (pdf)

Barn med sekretess i förskola

Barn med sekretess syns inte i BER. Hantering runt kö- och placering görs av stadsdelsförvaltningen. Barnen finns medräknade i ersättningen och visas i Detaljerat underlag som "Sekretess". Rutiner hur det hanteras kan du läsa om på Ansökningssystem, gemensamt och köhantering.

Instruktioner i supportguider

Supportguider, korta instruktionsfilmer för funktioner i BER hittar du på länken nedan.

Skapa en räknare i BER

En räknare är en sökning i BER och som du vill bli påmind om. Presentationen ger dig tips om hur du skapar en räknare och vilka urval du kan göra.

Tips på räknare i BER (pdf)

Felanmäl och få support

Tänk på följande när du gör en felanmälan angående BER:

 • Skriv i mejlet ämnesrad: BER Förskola alternativt BER Grundskola. Skriv också vilken funktion i BER du vill ha support för.
 • Bifoga gärna en skärmbild. Tryck på tangenten “Print Screen” (kan ibland stå som “PrntScrn”) för att få skärmbild eller använd Skärmklippverktyget.
 • I ditt mejl, markera någonstans i mejlet och tryck ctrl-v för att klistra in bilden i mejlet, eller högerklicka och välj "Klistra in".
 • Ange i mejlet vilken roll du är inloggad som, tidpunkt, vilken verksamhet det gäller och så vidare (tänk på att namn och personnummer är känsliga uppgifter).
 • Beskriv så detaljerat som möjligt, steg för steg hur du gjorde när felet uppstod.
 • Beskriv vad som hände.
 • Beskriv vad du förväntar dig att det ska ske.
 • Om det är support du vill ha, beskriv vad du försöker göra men vet inte hur.
 • Hur vill du att supporten når dig, telefonnummer, e-post eller annan önskad kontaktväg.

Uppdaterad