Kaffe, grov smörgås med pålägg, ägg och smoothie upplagt på ett fint sätt.

Mat och måltider inom äldreomsorgen

Mat och måltider betyder mycket för äldres hälsa och livskvalitet. Maten som serveras i stadens verksamheter ska vara god, näringsriktig och hållbar.

För att förebygga ensamhet ska måltiderna serveras i en trivsam miljö i sällskap av andra boende och personal där så är möjligt.

Det är angeläget att all personal som arbetar med eller kommer i kontakt med mat och måltider har kunskap om bra mat för äldre och vilka lagar, regler och ansvarsförhållanden som gäller för maten.

Kunskapsstöd

Mat- och måltidspolicyn tydliggör hur stadens verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta med mat och måltider.

Mat och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad (pdf)

Mat- och måltidshandboken förtydligar mat- och måltidspolicyns innehåll. Handboken vänder sig till all personal som arbetar inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamheter samt hemtjänst inom äldreomsorgen som utför biståndsbedömda insatser när det gäller mat och måltider.

Mat- och måltidshandboken (pdf, 8 MB, ny flik)

I foldern Goda måltider till vardag och fest beskrivs varför vi firar olika helger och traditioner och vilka maträtter som passar bra att servera till den aktuella högtiden eller dagen. Foldern vänder sig till all personal som arbetar inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamheter samt till hemtjänsten.

Goda måltider till vardag och fest (pdf)

Bra mellanmål ger förutsättningar att orka delta i aktiviteter och
andra sammanhang samt förebygger undernäring. I foldern Goda mellanmål får du kunskap om inspiration om mellanmål inom äldreomsorgen.

Goda mellanmål (pdf)

Det är viktigt att maten hanteras på ett säkert sätt så att de äldre inte blir sjuka av maten. De verksamheter som har någon form av servering av mat ska ha en egenkontroll. Offentlig säker mat ger råd till verksamheter för tillagningskök, mottagningskök och för avdelningar inom vård och omsorg.

Nollvision undernäring är en e-tjänst för att förebygga och minska undernäring bland äldre. Här finns tips och energiberäknade recept.

I e-tjänsten Hållbar hälsa har vi samlat recept, balans- och styrkeövningar, länkar till stadens mötesplatser och mycket mer för seniorer.

Dietister inom äldreomsorgen

Jon Hansson
Telefon: 08-508 066 19
E-post:jon.hansson@stockholm.se

Lena Camarch Rydberg
E-post: lena.camarch.rydberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 06 740

Carita Ferdinandsson
Telefon: 08-508 14 015
E-post: carita.ferdinandsson@stockholm.se

Lisa Sundberg
Telefon: 08-508 181 87
E-post: lisa.a.sundberg@stockholm.se

Alexandra Eriksson Frisk
Telefon: 08-508 23 687
E-post: alexandra.eriksson.frisk@stockholm.se

Lena Camarch
E-post: lena.camarch.rydberg@stockholm.se
Telefon: 08-508 06 740

Jon Hansson
Telefon: 08-508 066 19
E-post:jon.hansson@stockholm.se

Sara Lindberg
Telefon: 08-508 08 615
E-post: sara.marie.lindberg@stockholm.se

Sanna Elfving
Telefon: 08-508 086 16
E-post: sanna.elfving@stockholm.se

Karolina Östlund
Telefon: 08 508 09 145
E-post:karolina.ostlund@stockholm.se

Mathilda Petterson
Telefon: 08-508 10 924
E-post: mathilda.pettersson@stockholm.se

Jessica Westin
Telefon: 08-508 13 044
E-post: jessica.westin@stockholm.se

Denise Lindberg Amanou
Telefon: 08-508 13 153
E-post: denise.l.amanou@stockholm.se

Maria Andersson
Telefon: 08-50812397
E-post: maria.b.andersson@stockholm.se

Uppdaterad