Mat och måltider inom äldreomsorgen

Mat och måltider betyder mycket för äldres hälsa och livskvalitet. Maten som serveras i stadens verksamheter ska vara god, näringsriktig och hållbar.

För att förebygga ensamhet ska måltiderna serveras i en trivsam miljö i sällskap av andra boende och personal där så är möjligt.

Det är angeläget att all personal som arbetar med eller kommer i kontakt med mat och måltider har kunskap om bra mat för äldre och vilka lagar, regler och ansvarsförhållanden som gäller för maten.

Kunskapsstöd

Mat- och måltidspolicyn tydliggör hur stadens verksamheter inom äldreomsorgen ska arbeta med mat och måltider.

Mat och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Mat- och måltidshandboken förtydligar mat- och måltidspolicyns innehåll. Handboken vänder sig till all personal som arbetar inom vård- och omsorgsboende, servicehus, dagverksamheter samt hemtjänst inom äldreomsorgen som utför biståndsbedömda insatser när det gäller mat och måltider.

Mat- och måltidshandboken (pdf, 3 MB, ny flik)

Nollvision undernäring är en e-tjänst för att förebygga och minska undernäring bland äldre. Här finns tips och energiberäknade recept.

I e-tjänsten Hållbar hälsa har vi samlat recept, balans- och styrkeövningar, länkar till stadens mötesplatser och mycket mer för seniorer.

Dietister inom äldreomsorgen

Lena Nordbäck
Telefon: 08-508 06 740
E-post: lena.norback@stockholm.se

Jon Hansson
Telefon: 08-508 06619
E-post: jon.hansson@stockholm.se

Malin Ljung
Telefon: 08-508 20 794
E-post: malin.ljung@stockholm.se

Lisa Sundberg
Telefon: 08-508 121 81 87
E-post: lisa.a.sundberg@stockholm.se

Linnea Svalfors
Telefon: 08-508 23 687
E-post: linnea.svalfors@stockholm.se

Sara Lindberg
Telefon: 08-508 08 615
E-post: sara.marie.lindberg@stockholm.se

Sanna Elfving
Telefon: 08-508 086 16
E-post: sanna.elfving@stockholm.se

Josefin Nyberg
Telefon: 08 508 09 145
E-post: josefin.nyberg@stockholm.se

Jessica Westin
Telefon: 08-508 13 044
E-post: jessica.westin@stockholm.se

Mathilda Petterson
Telefon: 08-508 10 924
E-post: mathilda.pettersson@stockholm.se

Mathilda Petterson
Telefon: 08-508 10 924
E-post: mathilda.pettersson@stockholm.se

Uppdaterad