BPSD-utbildningar

BPSD-administratörsutbildningar anordnas några gånger per termin av äldreförvaltningen, i samarbete med certifierade utbildare. Dessa utbildningar är öppna för alla verksamheter att anmäla sig till.

Här nedan finns viktig information inför anmälan till utbildning. 

Vilka kan gå administratörsutbildningen?

BPSD-registrets rekommendation är att ett team med 1-3 undersköterskor, sjuksköterska och ansvarig chef samt eventuell arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut går utbildningen. För att gå de utbildningar som beskrivs här ska verksamheten tillhöra äldreomsorgen men kan drivas i egen regi, via entreprenad eller vara privat. Verksamheten ska finnas i Stockholms kommun.

Hur lång är utbildningen?

Administratörsutbildningen är två heldagar i följd + en halv dag uppföljning vid ett senare tillfälle. Från och med hösten 2018 gäller obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kostar utbildningen något?

Själva utbildningen är kostnadsfri för verksamheter i egen regi och entreprenad. För att täcka de kostnader som uppkommer i samband med utbildningen tas en avgift ut.

Följande avgifter tas ut:

 • Egen regi: 750 kronor per deltagare och utbildningstillfälle.
 • Entreprenad: 900 kronor per deltagare och utbildningstillfälle.
 • Privat verksamhet: här tas en självkostnadsavgift ut för utbildningen på 1900 kronor + 900 kronor (utbildningsmaterial, fika och lunch). Totalt 2 800 kronor per deltagare och kurs.

Vill du veta mer?

På BPSD-registrets webbplats kan du läsa mer om registret, se filmer, ta del av statistik och genomföra deras webbutbildning.

Du som är chef

Innan du anmäler medarbetare till utbildningen vill vi att du läser vår information till dig som är chef. De som deltar i administratörsutbildningen bör ha god datorvana och god språkförståelse för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Observera att denna utbildning syftar till att deltagarna ska vara drivande i arbetet i registret, med stöd av sin närmsta chef. Det är därför viktigt att de får tid och möjlighet att komma igång med sitt arbete så snart som möjligt efter utbildningen. Som chef har du en avgörande roll för hur väl arbetet i BPSD-registret genomförs i din verksamhet. Genom att skapa möjligheter för möte och efterfråga resultat ökar du engagemanget bland medarbetarna.

Information inför anmälan

Läs nedanstående punkter innan du gör en anmälan av medarbetare:

 • Utbildningen vänder sig till de personer som ska bli BPSD-administratörer vilket innebär att de, med stöd av sin närmsta chef, ska vara drivande i att arbeta i BPSD-registret.
 • De medarbetare som du anmäler behöver ha god datorvana, god språkförståelse och en förståelse för vad utbildningen innebär och vad som förväntas av dem. Det kan annars vara svårt för dem att följa med i utbildningen och förstå hur arbetet i registret fungerar.
 • Utbildningen är två heldagar, mellan klockan 8.30 och 16.30 plus en obligatorisk halvdag cirka två månader senare. För att få inloggning till BPSD-registret krävs full närvaro.
 • Du som chef har en avgörande roll för hur BPSD-administratörerna kan komma igång och arbeta i registret. BPSD-administratörerna kan behöva stöd i det dagliga arbetet till exempel genom schemalagd tid för registreringar, planering och uppföljning av både resultat och vårdåtgärder. Efterfråga gärna resultat!
 • Om arbetet i registret även läggs som en punkt på APT eller i andra mötesforum så ökar möjligheten för alla att vara delaktiga och teamarbetet stärks.
 • Det är inte antalet administratörer som avgör hur bra arbetet kommer igång, utan det är vilket stöd administratörerna får i sitt uppdrag samt att det finns en struktur på
  arbetsplatsen för hur arbetet ska gå till.
 • BPSD-registret rekommenderar att ett team bestående av 1-3 undersköterskor,
  sjuksköterska, ansvarig chef för avdelningen/enheten samt ev rehab går utbildningen. Det vanliga är att en undersköterska är ansvarig BPSD-administratör på sin avdelning.
 • Gå gärna in på BPSD-registrets webbplats. Där finns filmer, webbutbildning och
  möjlighet att ta ut statistik.

Så här anmäler du intresse

Nedan ser du aktuella utbildningstillfällen. Det bästa är om ansvarig chef anmäler intresse för medarbetare. En chef kan anmäla max 4 personer per utbildningstillfälle. Observera att det är viktigt att de som anmäls har datorvana. Klicka på anmälningslänken för det tillfälle du önskar göra en intresseanmälan. Slutligt besked om ni fått plats eller inte mejlas cirka en månad innan kursen.

Anmäl till uppföljningsdagen

Numera är administratörsutbildningen två och en halv dag. Cirka 2–3 månader efter tvådagarsutbildningen är det lagom att gå på uppföljningsträffen som är en halv dag. Datum för den tredje dagen ges under de två första utbildningsdagarna.

Anmälningslänkar 2021

Information och anmälningslänkar kommer att finnas här om det blir aktuellt med utbildningar. 

Uppdaterad