BPSD-utbildningar

BPSD-administratörsutbildningar anordnas några gånger per termin av äldreförvaltningen, i samarbete med certifierade utbildare. Dessa utbildningar är öppna för alla verksamheter att anmäla sig till.

Här nedan finns viktig information inför anmälan till utbildning. 

Vilka kan gå administratörsutbildningen?

BPSD-registrets rekommendation är att ett team med 1-3 undersköterskor, sjuksköterska och ansvarig chef samt eventuell arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut går utbildningen. För att gå de utbildningar som beskrivs här ska verksamheten tillhöra äldreomsorgen men kan drivas i egen regi, via entreprenad eller vara privat. Verksamheten ska finnas i Stockholms kommun.

Hur lång är utbildningen?

Administratörsutbildningen är två heldagar i följd + en halv dag uppföljning vid ett senare tillfälle. Från och med hösten 2018 gäller obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kostar utbildningen något?

Själva utbildningen är kostnadsfri för verksamheter i egen regi och entreprenad. För att täcka de kostnader som uppkommer i samband med utbildningen tas en avgift ut.

Följande avgifter tas ut:

  • Egen regi: 750 kronor per deltagare och utbildningstillfälle.
  • Entreprenad: 900 kronor per deltagare och utbildningstillfälle.
  • Privat verksamhet: här tas en självkostnadsavgift ut för utbildningen på 1900 kronor + 900 kronor (utbildningsmaterial, fika och lunch). Totalt 2 800 kr per deltagare och kurs.

Vill du veta mer?

På BPSD-registrets webbplats kan du läsa mer om registret, se filmer, ta del av statistik och genomföra deras webbutbildning.

Du som är chef

Innan du anmäler medarbetare till utbildningen vill vi att du läser vår information till dig som är chef. De som deltar i administratörsutbildningen bör ha god datorvana och god språkförståelse för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Observera att denna utbildning syftar till att deltagarna ska vara drivande i arbetet i registret, med stöd av sin närmsta chef. Det är därför viktigt att de får tid och möjlighet att komma igång med sitt arbete så snart som möjligt efter utbildningen. Som chef har du en avgörande roll för hur väl arbetet i BPSD-registret genomförs i din verksamhet. Genom att skapa möjligheter för möte och efterfråga resultat ökar du engagemanget bland medarbetarna.

Information till dig som är chef (pdf, 297 kB, nytt fönster)

Så här anmäler du intresse

Nedan ser du aktuella utbildningstillfällen. Det bästa är om ansvarig chef anmäler intresse för medarbetare. En chef kan anmäla max 4 personer per utbildningstillfälle. Observera att det är viktigt att de som anmäls har datorvana. Klicka på anmälningslänken för det tillfälle du önskar göra en intresseanmälan. Slutligt besked om ni fått plats eller inte mejlas cirka en månad innan kursen.

Anmäl till uppföljningsdagen

Numera är administratörsutbildningen två och en halv dag. Cirka 2-3 månader efter två-dagarsutbildningen är det lagom att gå på uppföljningsträffen som är en halv dag. Datum för den tredje dagen ges under de två första utbildningsdagarna.

Anmälningslänkar 2020

På grund av rådande läge med pandemin är det inte helt klart om det kommer att arrangeras några utbildningar under hösten 2020.  Information och anmälningslänkar kommer att finnas här om det blir aktuellt med utbildningar. 

Uppdaterad