BPSD-utbildningar

För tillfället tar äldreförvaltningen inte emot några nyanmälningar till utbildningar i BPSD-registret.

Vid frågor kan du mejla till aldreforvaltningen@stockholm.se

Uppdaterad