Så förebygger vi och förhindrar smitta i våra verksamheter

Att förebygga och förhindra smitta är en viktig del av vård och omsorgens arbete för att bidra till en god kvalitet.

Här hittar du information och utbildningsmaterial som kan vara ett stöd i verksamheter inom vård och omsorg kan bedriva smittförebyggande arbete.

Övergripande information från myndigheter

Här hittar du samlad övergripande information för att förebygga smittspridning från Region Stockholm och myndigheter.

Region Stockholms riktlinjer för covid-19

Regionen har samlat rekommendationer för att förebygga smittspridning, rutiner för smittspårning, vårdrutiner och smittskyddsrutiner i en Riktlinje för covid-19 som gäller för särskilda boenden, hemtjänst och dagverksamhet.

Riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg (pdf)

Skyddsutrustning

Gör lokala riskbedömningar

Varje verksamhet kan utifrån egen riskbedömning göra anpassningar i användande av skyddsutrustning.

Instruktionsfilmer om basala hygienrutiner och skyddsutrustning

På webbplatsen Leverantör och utförare finns informationsmaterial om basala hygienrutiner och skyddsutrustning på svenska, engelska och arabiska.

Säkra besök

Region Stockholm uppmanar till fortsatt försiktighet vid besök på särskilda boenden. Det innebär att rekommendationen om säkra besök kvarstår.

För att besökare ska få vägledning och rätt information är det viktigt att alla medarbetare har kunskap om vilka rutiner som gäller vid säkra besök.

Webbutbildningar och information om smitta

Vi har samlat webbutbildningar och information som kan användas i introduktion av ny personal inom äldreomsorgen eller för att förstärka kompetensen kring till exempel hygienrutiner och skyddsutrustning.

Uppdaterad