Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i grundsärskola

Beslut om mottagande i grundsärskolan fattas av utbildningsnämnden efter bedömning av utbildningsförvaltningen. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Stockholms stad.

Utbildningsförvaltningen behöver följande fyra bedömningar från er för att kunna ta beslut:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande

När utredningen är klar informerar utbildningsförvaltningen vårdnadshavarna om skolformen. I samband med det kan vårdnadshavare ge sitt medgivande, som behövs för att deras barn ska kunna tas emot i grundsärskolan.

Stöd till anordnare

Du hittar information om ersättning i förskoleklass på sidan Ersättning.

Uppdaterad