Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Mottagande i grundsärskola

Beslut om mottagande i grundsärskolan fattas av utbildningsnämnden efter bedömning av utbildningsförvaltningen. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Stockholm.

Utbildningsförvaltningens mottagandeteam behöver följande underlag för att göra bedömningen:

  • en psykologisk bedömning
  • en pedagogisk bedömning
  • en social bedömning
  • ett medicinskt utlåtande
  • medgivande av samtliga vårdnadshavare.

Stöd till anordnare

Skolor som har barn med utvecklingsstörning i förskoleklass har rätt till ekonomisk ersättning under förskoleklassåret. För att din skola ska kunna få ekonomisk ersättning krävs:

  • Ett försättsblad som ska fyllas i av ansvarig chef, pedagog och vårdnadshavare.
  • En pedagogisk beskrivning som görs av pedagog i förskola eller förskoleklass. Den ska innehålla en beskrivning av barnet, allmänt om förskolan eller förskoleklassen, vilka insatser barnet har fått och vilken hjälp barnet behöver.
  • Ett psykologiskt eller medicinskt utlåtande där det tydligt framgår att barnet har en utvecklingsstörning/mental retardation/intellektuell funktionsnedsättning.

Försättsblad pedagogisk beskrivning för barn i förskola - förskoleklass (UtbF8301Fkl) (docx, 39 kB, nytt fönster)

Mall pedagogisk beskrivning för barn i förskola - förskoleklass (UtbF8660) (docx, 99 kB, nytt fönster)

Uppdaterad