Webbutbildningar om covid-19 och smitta

Utbildningarna nedan kan användas i en introduktion av ny personal inom äldreomsorgen eller för att förstärka kompetensen kring corona och covid-19, hygienrutiner och övrigt arbete inom äldreomsorgen.

Socialstyrelsens introduktionspaket för ny personal

Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt nationellt introduktionsutbildningspaket som riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar och tar cirka fyra dagar att genomföra i sin helhet. 

Översiktligt om covid-19, smitta och skyddsutrustning

Socialstyrelsen har tagit fram en kort information för dig som arbetar inom äldreomsorg. Där får du veta mer om covid-19 och hur du skyddar dig själv och den äldre mot smitta.

Basala hygienrutiner för personal

Socialstyrelsens utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg är anpassad till arbete inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Du väljer det område som är relevant för dig och får bland annat ta del av situationer som du kan ställas inför under en arbetsdag.

Skyddsutrustning

För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Staden har tagit fram nya instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. 

Palliation ABC

Palliativ vård är vård i livets slutskede. Utbildningen Palliation ABC är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede.

De fyra hörnstenarna i palliativ vård (pdf)

Stockholms stads värdegrund för äldreomsorgen

All äldreomsorg inom Stockholms stad utgår från en gemensam värdegrund. Värdighetsgarantierna tydliggör vilka krav äldre och anhöriga kan ställa på staden utifrån värdegrunden. Ta del av filmerna i det grundläggande kunskapsmaterialet och gå om möjligt igenom diskussionsfrågorna.

Demens ABC

Demens är ett samlingsnamn för en rad symtom som beror på sjukdom eller skada i hjärnan. Demenssjukdomarna gör det svårare att tänka, planera och kommunicera. Demens är betydligt vanligare i hög ålder. Utbildningen Demens ABC från Svenskt Demenscentrum kräver inga förkunskaper och avslutas med ett kunskapstest.

Förflyttningsteknik

Kunskap om förflyttningsteknik och hjälpmedel hjälper dig att agera så att en förflyttning blir skonsam och säker både för dig och för den äldre. Skellefteå kommun har tagit fram instruktionsfilmer om förflyttningsteknik inom omsorgen. Där får du lära dig hur du ska göra i flera vanliga situationer.

Uppdaterad