Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i äldreomsorgen. Rutinerna är till för att skydda de äldre som får omsorg och alla medarbetare. Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom verksamheten.

Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att alla medarbetare har den kunskap som krävs för att klara arbetet, och det är medarbetarens skyldighet att fråga om något är oklart.

På den här sidan finns instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Dessutom hittar du ett informationsblad om rutinerna som du kan skriva ut och ta med dig.

Så kan ni använda filmerna

Här kommer några tips hur ni kan använda materialet i arbetsgruppen.

 • Titta på filmerna gemensamt i mindre grupper och stoppa filmen då och då för att samtala om vad ni sett och om hur ni gör på er enhet. Att stoppa filmen gör det möjligt att lämna plats för frågor eller reda ut oklarheter.
 • Berätta för varandra om hur ni gör när ni tvättar händerna och desinfekterar händer och underarmar. På det sättet blir det tydligare att se om alla har uppfattat alla delar.
 • Samtala gärna om till exempel rengöring av visir:
  - Har vi en bra plats för rengöring av visir?
  - Vet du hur man rengör visiren?
 • Vet alla om vad egenkontroll innebär?
 • Socialstyrelsen har tagit fram bra reflektionsfrågor.
  Hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor, Socialstyrelsen

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen ovan får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

 

I filmen ovan finns information om vilken skyddsutrustning som du ska använda. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Informationsblad – skriv ut och ta med

Skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta av Covid-19 (pdf)

I informationsbladet finns information om vilken skyddsutrustning du ska ha. Där står också hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Region Stockholm har också tagit fram instruktioner för skyddsutrustning. Samma rutiner gäller, och även deras informationsmaterial kan användas som stöd i verksamheten.

Informationsblad på engelska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Information till personal på arabiska

Informationsblad på arabiska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Övriga rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

Inom både särskilt boende och hemtjänst finns beredskapsplaner där det står hur verksamheten och du som medarbetare ska agera när ni misstänker eller vet att en person har covid-19. Där står till exempel om hur kontakten med sjukvården går till och om rutiner för att vårda smittade avskilt från andra.

Uppdaterad