Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i äldreomsorgen. Rutinerna är till för att skydda de äldre som får omsorg och alla medarbetare. Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom verksamheten.

Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att alla medarbetare har den kunskap som krävs för att klara arbetet, och det är medarbetarens skyldighet att fråga om något är oklart.

På den här sidan finns instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Dessutom hittar du ett informationsblad om rutinerna som du kan skriva ut och ta med dig.

Så kan ni använda filmerna

Här kommer några tips hur ni kan använda materialet i arbetsgruppen.

  • Titta på filmerna gemensamt i mindre grupper och stoppa filmen då och då för att samtala om vad ni sett och om hur ni gör på er enhet. Att stoppa filmen gör det möjligt att lämna plats för frågor eller reda ut oklarheter.
  • Berätta för varandra om hur ni gör när ni tvättar händerna och desinfekterar händer och underarmar. På det sättet blir det tydligare att se om alla har uppfattat alla delar.
  • Samtala gärna om till exempel rengöring av visir:
    - Har vi en bra plats för rengöring av visir?
    - Vet du hur man rengör visiren?
  • Vet alla om vad egenkontroll innebär?

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen ovan får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

 

I filmen ovan finns information om vilken skyddsutrustning som du ska använda. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Informationsblad – skriv ut och ta med

Skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta av Covid-19 (pdf)

I informationsbladet finns information om vilken skyddsutrustning du ska ha. Där står också hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Informationsblad på engelska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Information till personal på arabiska

Informationsblad på arabiska om skyddsutrustning och rutiner (pdf)

Uppdaterad