Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Kunskap om basala hygienrutiner och smittskydd är en viktig del av arbetet i äldreomsorgen. Rutinerna är till för att skydda de äldre som får omsorg och alla medarbetare. Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom verksamheten.

Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att alla medarbetare har den kunskap som krävs för att klara arbetet, och det är medarbetarens skyldighet att fråga om något är oklart.

På den här sidan finns instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning. Dessutom hittar du ett informationsblad om rutinerna som du kan skriva ut och ta med dig.

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen ovan får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

I filmen ovan finns information om vilken skyddsutrustning som du ska använda om du arbetar med individer som har misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Informationsblad – skriv ut och ta med

Skyddsutrustning vid konstaterad eller misstänkt smitta av Covid-19 (pdf, 175 kB, nytt fönster)

I informationsbladet finns information om vilken skyddsutrustning du ska ha vid kontakt på distans och vid närkontakt. Där står också hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Region Stockholm har också tagit fram instruktioner för skyddsutrustning. Samma rutiner gäller, och även deras informationsmaterial kan användas som stöd i verksamheten.

Informationsblad på engelska om skyddsutrustning och rutiner (pdf, 174 kB, nytt fönster)

Information till personal på arabiska

Informationsblad på arabiska om skyddsutrustning och rutiner (pdf, 186 kB, nytt fönster)

Övriga rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

Inom både särskilt boende och hemtjänst finns beredskapsplaner där det står hur verksamheten och du som medarbetare ska agera när ni misstänker eller vet att en person har covid-19. Där står till exempel om hur kontakten med sjukvården går till och om rutiner för att vårda smittade avskilt från andra.

Uppdaterad