Webbutbildning

Här hittar du webbutbildningen Kemikaliesmart förskola som riktar sig till dig som arbetar i förskolan eller i pedagogisk omsorg. Även öppna förskolor och parklekar har utbyte av att gå igenom utbildningen. Webbutbildningen görs med fördel i grupp och då gärna med visning på storskärm.

Förberedelser

  1. Utbildningen baserar sig på innehållet i Vägledning för kemikaliesmart förskola. Som en förberedelse inför utbildningen bör du ha läst igenom sidorna 5-13 i vägledningen.
  2. Webbutbildningen görs med fördel i grupp och då gärna med visning på storskärm. Det går bra att dela upp kursen på fler tillfällen. Utbildningen kommer att mynna ut i en handlingsplan som förskolan sedan kan arbeta vidare med.
  3. Du som ska hålla i utbildning kan gärna registrera ett användarkonto i förväg. Det är dock viktigt att varje grupp använder en unik e-postadress när man loggar in i utbildningen. Om flera grupper använder samma e-postadress kommer handlingsplanen inte att bli korrekt. 

Kommunala verksamheter

För kommunala verksamheter går det bra att dela upp kursen på flera tillfällen. Utbildningen kommer att mynna ut i en handlingsplan som förskolan sedan kan arbeta vidare med.

Webbutbildning: Kemikaliesmart förskola

Fristående verksamheter

Den här länken kan du använda som arbetar i en fristående verksamhet. Den är även lämplig för förskolor i andra kommuner och för allmänheten. Hela kursen bör göras vid ett tillfälle, då information inte kommer att sparas. Likaså får handlingsplanen fyllas i manuellt.

Om du inte kommer direkt till utbildningen när du trycker på länken så ska du logga in som gäst, därefter trycka på Starta samt vidare på länken att starta manuellt.

Webbutbildning: Kemikaliesmart förskola

Uppdaterad