Webbutbildning

Här hittar du webbutbildningen Kemikaliesmart förskola som riktar sig till dig som arbetar i förskolan eller i pedagogisk omsorg. 

Förberedelser

  1. Utbildningen baserar sig på innehållet i Vägledning för kemikaliesmart förskola. Som en förberedelse inför utbildningen bör man ha läst igenom sidorna 5-11 i vägledningen.
  2. Webbutbildningen görs med fördel i grupp och då gärna med visning på storskärm. Det går bra att dela upp kursen på fler tillfällen. Utbildningen kommer att mynna ut i en handlingsplan som förskolan sedan kan arbeta vidare med.
  3. Du som ska hålla i utbildning kan gärna registrera ett användarkonto i förväg. Det är dock viktigt att varje grupp använder en unik e-postadress när man loggar in i utbildningen. Om flera grupper använder samma e-postadress kommer handlingsplanen inte att bli korrekt. 

Tittversion för övriga

Exempelvis för dig som arbetar på förskola i en annan kommun.

Uppdaterad