Branschråd förskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande förskolefrågor i Stockholm och leds av skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist.

Övriga representanter i rådet är utbildningsdirektören och avdelningschefen på förskoleavdelningen.

Den kommunala förskolan representeras av två stadsdelsdirektörer och två avdelningschefer från stadsdelsförvaltningarna. De fristående förskolorna representeras av fyra personer från referensgruppen för fristående förskolor.

Har du synpunkter eller förslag kan du ta kontakt med någon av representanterna i branschrådet eller förskolesamordnarna. 

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Nedan finner du de som representerar förskolan i branschrådet. 

Representanter branschrådet

Åsa Larsson rektor, Barnstugan Hälsingegatan AB
E-post: asa@halsingegatan.se

Frida Karlsson, regionchef Pysslingen Koncern
E-post: frida.karlsson@pysslingen.se

Johanna Hult, avdelningschef Norrmalm SDF
E-post: johanna.hult@stockholm.se

Connie Stålhäll, avdelningschef Spånga-Tensta SDF
E-post: connie.stalhall-wallin@stockholm.se

En referensgrupp för att förbättra dialogen mellan utbildningsförvaltningen och de fristående förskolorna med fokus på frågor som särskilt berör fristående verksamhet har bildats.

Referensgruppen för fristående förskola består av:

Helena Tallroth, rektor
E-post: helena.tallroth@gmail.com
Förskolan Havskatten föräldrakooperativ Bromma

Frida Karlsson, utvecklingsstrateg
E-post: frida.karlsson@pysslingen.se
Pysslingen

Linda Alm, områdeschef
E-post: linda.alm@jenseneducation.se
JENSEN

Liz Henning, verksamhetschef
E-post: liz@modernamontessori.se
Förskolan Moderna Montessori AB

Åsa Larsson, rektor
E-post: asa@halsingegatan.se
Förskolan Hälsingegatan AB

Elisabeth Thorburn
E-post: info@sefif.se
Sefif

Andreea Carlsson, rektor
E-post: tarnan@forskolorna.org
Förskolan Snösätra

Jennie Gränsbacke, huvudman
E-post: jennie.gransbacke@norlandia.com
Förskolan Norlandia

Susanne Wadelius, rektor
E-post: susanne.wadelius@framtidsfolket.se
Förskolan Framtidsfolket

Mari Flanby, rektor
E-post: mari.flanby@martinskolan.se
Förskolan Martinskolan

Filippa Kreibom, Områdeschef
E-post: filippa.kreibom@storaskondal.se
Förskolan Stora Sköndal

Uppdaterad