Branschråd förskola

Branschrådet är en mötesplats kring övergripande förskolefrågor i Stockholm och leds av skolborgarrådet Emilia Bjuggren.

Övriga representanter i rådet är utbildningsdirektören och avdelningschefen på förskoleavdelningen.

Den kommunala förskolan representeras av två stadsdelsdirektörer och två avdelningschefer från stadsdelsförvaltningarna. De fristående förskolorna representeras av fyra personer från referensgruppen för fristående förskolor.

Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Uppdaterad