Fakturor från Stockholms stad och stadens bolag

Stockholms stad eftersträvar att öka antalet elektroniskt utställda fakturor. Här kan du som företagskund se hur ni gör för att komma igång med e-fakturor från Stockholms stad.

Peppol BIS Billing 3

Majoriteten fakturor utställda från stadens förvaltningar och bolag hanteras i ett gemensamt ekonomisystem. Från ekonomisystemet kan vi erbjuda e-faktura i format Peppol BIS Billing 3, inklusive eventuella bilagor.

Vill ni ta emot e-fakturor från staden, kontakta den förvaltning eller bolag som ni har en leverantörsrelation med. Uppgifter från er som krävs för det fortsatta anslutningsarbetet är

  • organisationsnummer
  • Peppol-id mottagar-id i fakturor (normalt prefix samt GLN-kod/organisationsnummer eller momsregistreringsnummer)
  • kontaktperson.

Förvaltningen eller bolaget kontaktar därefter stadens serviceförvaltning som genomför den tekniska anslutningen från stadens sida.

Svefaktura

Under en övergångsperiod och efter överenskommelse kan Svefaktura skickas via vår VAN-tjänst. Svefaktura är ett äldre format som inte längre rekommenderas som SFTI-standard. Svefaktura kommer successivt att fasas ut och ersättas av Peppol BIS Billing 3.

Kontakta den förvaltning eller bolag som ni har en leverantörsrelation med för överenskommelse om Svefaktura.

E-postfaktura

Vi erbjuder även distribution av fakturor via e-post, om ni inte har möjlighet att ta emot e-faktura.

Kontakta respektive förvaltning eller bolag som ni har en leverantörsrelation med och gör en överenskommelse kring att ta emot faktura via e-post.

Uppdaterad