E-handel

Stockholms stad arbetar med e-handel så att rätt vara eller tjänst levereras från upphandlad leverantör till överenskommet pris och villkor.

Vid upphandlingar ställer staden krav på e-handel. Staden har möjlighet att ansluta leverantörer med stadens inköpssystem. E-handel innebär för er som leverantör att det avtal ni har med Stockholms stad blir beställningsbart för stadens beställare.

Alla förvaltningar och flera bolag är anslutna till inköpssystemet. Beställaren kan söka fram vara eller tjänst i inköpssystemet och göra en beställning som skickas till leverantören. En beställning som skickas från inköpssystemet innebär att den är godkänd av en behörig beställare i staden.

Tre olika anslutningsmetoder

Anslutningsmetoderna som staden använder för e-handel är följande: 

  1. enkel e-handel
  2. handla i leverantörs webbutik
  3. fullskalig EDI/Svehandel.

Ibland kan anslutningsmetoderna kombineras, utifrån det som är mest rationellt för staden och leverantören. Tekniska krav i samband med e-handel ställs i samband med upphandling.

Enkel e-handel innebär i korthet att kontraktsföremålet görs beställningsbart i inköpssystemet genom en prislista som upprättas i excel. Beställningarna görs i systemet och skickas sedan till leverantören med e-post. Leverantören e-postar sedan en bekräftelse på beställningen samt skickar en elektronisk faktura eller en pappersfaktura.

Med enkel e-handel kan alla leverantörer anslutas till inköpssystemet. Även de leverantörer som har begränsad teknisk förmåga. Syftet med e-handel uppnås även vid användning av denna anslutningsmetod.

Enkel e-handel är kostnadseffektivt och själva anslutningen till inköpssystemet går relativt snabbt. Enkel e-handel är lämplig för:

  • varuavtal med begränsat sortiment
  • tjänsteavtal
  • avtal som omfattar både vara och tjänst.

Handla i leverantörs webbutik innebär i korthet att leverantörens webbutik anslutits till inköpssystemet. När en medarbetare från staden ska göra inköp av en vara eller tjänst som handlas via leverantörs webbutik så slussas den via inköpssystemet till leverantörens webbutik. När medarbetaren plockat ihop sin varukorg i webbutiken, så skickas varukorgen elektroniskt tillbaka till inköpssystemet där medarbetaren kan slutföra sin beställning.

Övriga meddelanden från bekräftelser till fakturor kan skickas elektroniskt mellan leverantören och inköpssystemet som vid fullskalig EDI, Svehandel eller enkel e-handel.

Handla via leverantörs webbutik är lämpligt främst för varuavtal med stora sortiment men framförallt där sortimentet och/eller priser ofta uppdateras eller då det är av stor vikt för beställarna att kunna se lagersaldo vid beställning, exempelvis livsmedel eller böcker.

Fullskalig EDI/Svehandel innebär i korthet att leverantören skickar en elektronisk produktkatalog som läses in i inköpssystemet. Beställningar, bekräftelser, leveransaviseringar och fakturor skickas sedan mellan leverantören och stadens inköpssystem via elektroniska meddelanden i EDI-format. Vid Svehandel skickar leverantören elektronisk produktkatalog som läses in i inköpssystemet. Sveorder skickas elektroniskt och bekräftelse skickas via mejl.

Fullskalig EDI är lämpligt främst för varuavtal med ett stort antal beställningar och där sortimentet uppdateras ofta. Svehandel passar bäst när leverantör vill ha elektroniskt orderflöde kombinerat med mejlsvar.

Uppdaterad