Foto: Anna Molander.

Nu blir det enkelt att boka kultur för äldre – ny webbplats

Publicerad:

Nu finns en ny webbplats där personal inom äldreomsorgen enkelt kan hitta och boka ett kvalitativt kulturutbud riktat mot äldre.

På webbplatsen presenteras kulturprogram som beviljats stöd av kulturförvaltningen. Stödet gör det möjligt att erbjuda kulturprogram till reducerat pris. Urvalet till kulturprogram sker i samarbete med representanter från äldreförvaltningen, stadsdelarna och kulturförvaltningen.

Verksamheter som kan boka kulturaktiviteter är

  • vård- och omsorgsboenden
  • servicehus
  • hemtjänst
  • dagverksamheter
  • mötesplatser och träffpunkter för seniorer.

Digitala informationsträffar om webbplatsen

Äldreförvaltningen och kulturförvaltningen bjuder in till digitala informationsträffar om webbplatsen.

  • Måndag 18 september 15.15–15.45
  • Tisdag 19 september 13.30–14.00
  • Tisdag 26 september 14.00–14.30
  • Fredag 6 oktober 13.00–13.30
  • Onsdag 18 oktober 10.00–10.30

Anmälan sker via e-post till äldreförvaltningen.

E-post: asa.ahlsved@stockholm.se