Aktuellt

Nyheter

juni 2022

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att friskvårdsbidraget för alla medarbetare i staden höjs till 5000 kronor under 2022 och 2023. Beslutet innebär också att stadens verksamheter får 2000 ...

maj 2022

Tillsammans med dig som är leverantör till Stockholms stad behöver staden nu säkerställa att sanktionerna mot Ryssland följs.

Stockholms stad gör nu en satsning på arbetsintegrerande sociala företag för att fler stockholmare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

april 2022

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

Äldreomsorgens beredskap ska stärkas ytterligare. Verksamheterna ska i första hand klara 72 timmar utan el, vatten, värme eller mat.

december 2021

Den 1 januari 2022 träder ändringar i kraft kring vissa ersättningar till skolor för elever som är i behov av särskilt stöd.

oktober 2021

Stockholms stads första handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på att minska byggavfallet och öka cirkularitet och hållbarhet i bygg- och rivningsprojekt.

juni 2021

Den 1 augusti träder ändringar i kraft kring tilläggsbelopp för fristående förskoleklass, grundskolor och fritidshem. Ändringarna gäller stadens lokala tillämpning.

april 2021

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

december 2020

Arbetet med kemikaliesmarta förskolor har effekt, både gällande byggnaden och förskolematerialet. Det bekräftar en ny studie som undersökt tre olika förskolor.