Aktuellt

Nyheter

Mars 2023

Smittspårningsplikten för covid-19 inom vård och omsorg upphör från och med den 15 mars.

Februari 2023

Från och med den 8 februari gäller vissa lättnader i rekommendationerna för source control inom kommunal vård och omsorg.

Stockholms stad skapar en ny förskolenämnd och en ny förskoleförvaltning. Den nya nämnden beräknas vara på plats den 1 mars och den nya fackförvaltningen beräknas vara på plats den 1 juli 2023.

Oktober 2022

Fristående skolor och förskolor kan söka medel för friskvård och aktiviteter för stärkta team. Sök senast den 15 november.

Juni 2022

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att friskvårdsbidraget för alla medarbetare i staden höjs till 5000 kronor under 2022 och 2023. Beslutet innebär också att stadens verksamheter får 2000 ...

Maj 2022

Stockholms stad gör nu en satsning på arbetsintegrerande sociala företag för att fler stockholmare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

April 2022

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

Äldreomsorgens beredskap ska stärkas ytterligare. Verksamheterna ska i första hand klara 72 timmar utan el, vatten, värme eller mat.

December 2021

Den 1 januari 2022 träder ändringar i kraft kring vissa ersättningar till skolor för elever som är i behov av särskilt stöd.

Oktober 2021

Stockholms stads första handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på att minska byggavfallet och öka cirkularitet och hållbarhet i bygg- och rivningsprojekt.