Aktuellt

Nyheter

September 2023

Nu finns en ny webbplats där personal inom äldreomsorgen enkelt kan hitta och boka ett kvalitativt kulturutbud riktat mot äldre.

Juli 2023

Stadens e-tjänst Livsmedelsinspektioner har utvecklats med en ny kartfunktion som gör det enklare att hitta den restaurang man söker och det senaste resultat från livsmedelskontrollen.

Mars 2023

Smittspårningsplikten för covid-19 inom vård och omsorg upphör från och med den 15 mars.

Februari 2023

Från och med den 8 februari gäller vissa lättnader i rekommendationerna för source control inom kommunal vård och omsorg.

Stockholms stad skapar en ny förskolenämnd och en ny förskoleförvaltning. Den nya nämnden beräknas vara på plats den 1 mars och den nya fackförvaltningen beräknas vara på plats den 1 juli 2023.

Oktober 2022

Fristående skolor och förskolor kan söka medel för friskvård och aktiviteter för stärkta team. Sök senast den 15 november.

Juni 2022

Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat att friskvårdsbidraget för alla medarbetare i staden höjs till 5000 kronor under 2022 och 2023. Beslutet innebär också att stadens verksamheter får 2000 ...

April 2022

Äldreomsorgens beredskap ska stärkas ytterligare. Verksamheterna ska i första hand klara 72 timmar utan el, vatten, värme eller mat.

December 2021

Den 1 januari 2022 träder ändringar i kraft kring vissa ersättningar till skolor för elever som är i behov av särskilt stöd.

Oktober 2021

Stockholms stads första handlingsplan för cirkulärt byggande tar fasta på att minska byggavfallet och öka cirkularitet och hållbarhet i bygg- och rivningsprojekt.