Kursinmatning

Som vuxenutbildningsutförare ska du mata in kurser i systemet Open24.

En gång per halvår ska du som utbildningsanordnare mata in skolornas avtalade kursutbud. Det ska omfatta grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. När du har matat in kursutbudet ska du publicera det. Då blir utbudet sökbart på ansökningswebben.

Ta fram söksiffror inför periodstarter i OPEN24

Du kan kontinuerligt ta fram söksiffror i Utbildningskatalogen under Arkiv – rapporter – enstaka kurser alternativ kurspaket. Siffrorna är bruttosiffror som inte visar om den sökande är behörig eller ej.

Behörighetsblankett för Open24

Behörighetsblankett till Open24 Vuxenutbildningscentrum (docx)

Kursutbud

En gång per halvår ska du publicera kursutbudet för grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. 

Kontroll av inmatning

Det är viktigt att du korrekturläser kursutbudet utifrån manualen och att du inte gör några ändringar när kurserna är publicerade. Om ändringar görs avpubliceras kursen.

Tidplan för inmatning av kursutbud inför hösten 2023 och våren 2024

Avser enstaka kurser och kurspaket med start under hösten 2023 samt våren 2024. Observera att om kursstart infaller under juli månad så tillhör den starten vårens inmatning.

Godkännande av utbud för HT-2023 och VT-2024

Vecka 4: Listor med ert önskade utbud lämnas in till er kontaktrektor senast den 25 januari. Beslut om ert utbud kommuniceras senast den 22 februari.

Inmatning gällande kursstarter under HT-2023

Vecka 9–12: Inmatning i webbkatalogen måndag den 27 februari till söndag den 26 mars. Gärna så snart som möjligt. Kontakta oss när ni är klara.

Vecka 13–16: Stängt för korrektur måndag den 27 mars till söndag 23 april. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.

Vecka 17: Publika webbkatalogen öppnas för sökande (bör öppnas senast torsdag den 27 april).

Möjlighet till revidering av utbud för VT-2024

Vecka 20: Vid önskemål om reviderat utbud inför våren 2024 lämnas listor med ert önskade utbud till er kontaktrektor senast 15 maj. Beslut om ert utbud kommuniceras senast 22 maj.

Inmatning gällande kursstarter under VT-2024

Vecka 22–25: Inmatning i webbkatalogen måndag den 29 maj till söndag den 25 juni. Gärna så snart som möjligt. Kontakta oss när ni är klara och har fyllt i checklistan.

Vecka 26–37: Stängt för korrektur, måndag den 26 juni till söndag 17 september. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.

Vecka 36: Deadline för revidering av schema distans är onsdag 6 september. Schema som angetts under inmatningsperioden ska kunna efterföljas och publiceras utan ändring, men det finns ett utrymme att revidera schema om förutsättningarna skulle förändrats. Meddela oss om ni reviderat schema i efterhand, det vill säga efter att vi korrekturläst ert utbud.

Vecka 38: Publika webbkatalogen öppnas för sökande (bör öppnas senast torsdag den 21 september).

Enstaka kurser

Enstaka kurser på gymnasial nivå får endast starta en gång per månad (datum angivna på sida 3). Kurser på grundläggande nivå får starta på angivna datum samt när en delkurs är avslutad ska nästa delkurs kunna starta veckan efter.

Var noga med att sätta rätt kursstart på kurserna. Kurser i matematik får endast erbjudas på 10 veckor eller mer. Undantag för kursstart i maj, där matematik på 100 poäng får erbjudas på fem veckor.

Kurspaket

Kurspaket kan läggas ut som helårspaket (i vissa undantagsfall tre terminer) men bör delas upp så att ingående kurser fördelas per halvår. Vi vill helst inte att kurserna går över hel- eller halvårsskiften. Ni ska mata in alla kurspaket som startar under respektive halvår enligt tidplan för inmatning 2023 (2023:2) samt 2024 (2024:1).

Observera att komvuxarbete ska erbjudas som enstaka kurs inom respektive område minst fyra gånger per år för de utbildningsanordnare som erbjuder yrkespaket.

Lärlingsutbildningar

Ni som enligt avtal kommer erbjuda lärlingsutbildningar, se text för kurspaket. 

Kombinationsutbildningar

Ni som enligt avtal kommer erbjuda kombinationsutbildningar, se text för kurspaket. 

Tidplanen i sin helhet

Tidplan kursutbud HT23 och VT24 (pdf)

Manualer och lathundar

Uppdaterad