Kursinmatning

Som vuxenutbildningsutförare ska du mata in kurser i systemet Open24.

En gång per halvår ska du som utbildningsanordnare mata in skolornas avtalade kursutbud. Det ska omfatta grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. När du har matat in kursutbudet ska du publicera det. Då blir utbudet sökbart på ansökningswebben.

Ta fram söksiffror inför periodstarter i OPEN24

Du kan kontinuerligt ta fram söksiffror i Utbildningskatalogen under Arkiv – rapporter - enstaka kurser alternativ kurspaket. Siffrorna är bruttosiffror som inte visar om den sökande är behörig eller ej.

Behörighetsblankett för Open24

Behörighetsblankett till Open24 Vuxenutbildningscentrum (docx, 106 kb, nytt fönster)

Kursutbud

En gång per halvår ska du publicera kursutbudet för grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. 

Kontroll av inmatning

Det är viktigt att du korrekturläser kursutbudet utifrån manualen och att du inte gör några ändringar när kurserna är publicerade. Om ändringar görs avpubliceras kursen.

Tidplan för inmatning av kursutbud inför våren 2022

Enstaka kurser

Enstaka kurser på gymnasial komvux får endast starta en gång per månad. Kurser på grundläggande komvux ska starta på angivna datum. När en delkurs är avslutad ska nästa delkurs kunna starta veckan efter. Kurser ska helst inte pågå över flera hel- eller halvårsskiften.

Var noga med att sätta rätt kursstart på kurserna. Kurser i matematik får endast erbjudas på 10 veckor eller mer.  Undantag är det dock för matematik på 100 poäng som har kursstart den 24 maj, den kursen får erbjudas på 5 veckor.

Kurspaket

Kurspaket kan läggas ut som helårspaket (i vissa undantagsfall 3 terminer). Dela upp dem så att ingående kurser fördelas per halvår, detta eftersom kurserna inte ska pågå över hel- eller halvårsskiften. Du ska mata in alla kurspaket som startar under första halvåret 2022 (2022:1).

Lärlingsutbildningar

Du som enligt avtal kommer erbjuda lärlingsutbildningar se information om kurspaket.

Kombinationsutbildningar

Du som enligt avtal kommer erbjuda kombinationsutbildningar se information om kurspaket.

Inmatning gällande kursstarter under VT-2022

  • V23 – V32
    Inmatning i webbkatalogen, måndag den 7 juni till söndag den 15 aug. Gärna så snart som möjligt. Kontakta oss när ni är klara.

  • V33 – V37
    Stängt för korrektur, måndag den 16 aug till söndag 19 september. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.

  • V38 Publika
    webbkatalogen öppnas för sökande (bör öppnas senast torsdag den 23 september)

Tidsplanen i sin helhet

Tidplan kursutbud VT22  (pdf, 196 kB, nytt fönster)

Uppdaterad