Kursinmatning

Som vuxenutbildningsutförare ska du mata in kurser i systemet Open24.

En gång per halvår ska du som utbildningsanordnare mata in skolornas avtalade kursutbud. Det ska omfatta grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. När du har matat in kursutbudet ska du publicera det. Då blir utbudet sökbart på ansökningswebben.

Ta fram söksiffror inför periodstarter i OPEN24

Du kan kontinuerligt ta fram söksiffror i Utbildningskatalogen under Arkiv – rapporter – enstaka kurser alternativ kurspaket. Siffrorna är bruttosiffror som inte visar om den sökande är behörig eller ej.

Behörighetsblankett för Open24

Behörighetsblankett till Open24 Vuxenutbildningscentrum (docx, 106 kB, nytt fönster)

Kursutbud

En gång per halvår ska du publicera kursutbudet för grundläggande och gymnasial komvux samt kombinationsutbildningar. 

Kontroll av inmatning

Det är viktigt att du korrekturläser kursutbudet utifrån manualen och att du inte gör några ändringar när kurserna är publicerade. Om ändringar görs avpubliceras kursen.

Tidplan för inmatning av kursutbud inför hösten 2022 och våren 2023

Enstaka kurser

Enstaka kurser på gymnasial komvux får endast starta en gång per månad. Kurser på grundläggande nivå får starta på angivna datum samt när en delkurs är avslutad ska nästa delkurs kunna starta veckan efter.

Var noga med att sätta rätt kursstart på kurserna. Kurser i matematik får endast erbjudas på 10 veckor eller mer. Undantag för kursstart 23 maj där matematik på 100 poäng får erbjudas på 5 veckor.

Kurspaket

Kurspaket kan läggas ut som helårspaket (i vissa undantagsfall 3 terminer) men bör delas upp så att ingående kurser fördelas per halvår. Vi vill helst inte att kurserna går över hel- eller halvårsskiften. Ni ska mata in alla kurspaket som startar under respektive halvår enligt tidplan för inmatning 2022 (2022:2) samt 2023 (2023:1).

Observera att komvuxarbete ska erbjudas som enstaka kurs inom respektive område minst 4 gånger per år för de utbildningsanordnare som erbjuder yrkespaket.

Lärlingsutbildningar

Du som enligt avtal kommer erbjuda lärlingsutbildningar se information om kurspaket.

Kombinationsutbildningar

Du som enligt avtal kommer erbjuda kombinationsutbildningar se information om kurspaket.

Godkännande av utbud för HT-2022 och VT-2023

Vecka 5: Listor med ert önskade utbud lämnas in till er kontaktrektor, senast den 31 januari. Beslut om ert utbud kommuniceras senast den 14 februari

Inmatning gällande kursstarter under HT-2022

Vecka 9–12: Inmatning i webbkatalogen, måndag den 28 februari till söndag den 27 mars. Gärna så snart som möjligt. Kontakta oss när ni är klara.

Vecka 13–16: Stängt för korrektur, måndag den 28 mars till söndag 24 april. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.

Vecka 17: Publika webbkatalogen öppnas för sökande (bör öppnas senast torsdag den 28 april).

Inmatning gällande kursstarter under VT-2023

Veckas 22–25: Inmatning i webbkatalogen, måndag den 30 maj till söndag den 26 juni. Gärna så snart som möjligt. Kontakta oss när ni är klara.

Vecka 26–37: Stängt för korrektur, måndag den 27 juni till söndag den 18 september. Vi kontaktar er för eventuella justeringar. 

Vecka 38: Publika webbkatalogen öppnas för sökande, bör öppnas senast torsdag den 22 september.

Tidplanen i sin helhet

Tidplan kursutbud HT22 och VT23 (pdf, 104 kB, nytt fönster)

Uppdaterad