Kursinmatning

Som vuxenutbildningsutförare måste du mata in kurserna i systemet Open24.

En gång per halvår ska ni som utbildare mata in skolornas avtalade kursutbud. Det ska omfatta grundläggande, gymnasiala och kombinationsutbildningar. När ni har matat in kursutbudet ska ni publicera det. Då blir det sökbart så att den som studerar på komvux kan hitta kursen.

Ta fram söksiffror inför periodstarter i OPEN24

Ni kan kontinuerligt ta fram söksiffror i Utbildningskatalogen under Arkiv – rapporter - enstaka kurser alternativ kurspaket. Siffrorna är bruttosiffror som inte visar om den sökande är behörig eller ej.

Behörighetsblankett för Open24

Behörighetsblankett till Open24 Vuxenutbildningscentrum (docx, 106 kb, nytt fönster)

Kursutbud

En gång per halvår ska ni publicera kursutbudet för grundläggande, gymnasiala och kombinationsutbildningar för att det ska bli sökbart.

Kontroll av inmatning

Det är viktigt att ni korrekturläser kursutbudet utifrån manualen och att ni inte gör några ändringar när kurserna är publicerade. Om ändringar görs avpubliceras kursen.

Tidplan för inmatning av kursutbud inför våren 2021

Enstaka kurser

Enstaka kurser på gymnasial nivå får endast starta en gång per månad. Kurser på grundläggande nivå ska starta på angivna datum samt när en delkurs är avslutad ska nästa delkurs kunna starta veckan efter. Kurser ska inte pågå över hel- eller halvårsskiften.

Var noga med att ni sätter rätt kursstart på kurserna. Kurser i matematik får endast erbjudas på 10 veckor eller mer. Undantag är det dock för matematik på 100 poäng som har kursstart den 24 maj, den kursen får erbjudas på 5 veckor.

Kurspaket

Kurspaket kan läggas ut som helårspaket (i vissa undantagsfall 3 terminer) men ni bör dela upp dem så att ingående kurser fördelas per halvår, detta eftersom kurserna inte ska pågå över hel- eller halvårsskiften. Ni ska mata in alla kurspaket som startar under första halvåret 2021 (2021:1).

Lärlingsutbildningar

Ni som enligt avtal kommer erbjuda lärlingsutbildningar se information om kurspaket.

Kombinationsutbildningar

Ni som enligt avtal kommer erbjuda kombinationsutbildningar se inormation om kurspaket.

Inmatning gällande kursstarter under VT-2021

  • Vecka 36 – 38
    Inmatning i webbkatalogen, måndag den 31 augusti till onsdag den 16 september. Gärna så snart som möjligt. 
  • Vecka 38 – 41
    Stängt för korrektur, torsdag den 17 september till fredag 9 oktober. Vi kontaktar er för eventuella justeringar.
  • Vecka 42
    Publika webbkatalogen öppnas för sökande (bör öppnas senast tisdag den 13 oktober).

Tidsplanen i sin helhet

Tidplan kursutbud (pdf, 196,9 kB, nytt fönster)

Uppdaterad