Webbinarier om vuxenutbildning på distans

Under tiden som staden erbjuder vuxenutbildning i första hand på distans kommer arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer erbjuda webbinarier på teman som rör distansundervisning, stöd till elever, bedömning och betygssättning.

Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar inom kommunal vuxenutbildning

Välkommen till en serie digitala träffar tillsammans med Studieteamet. Rubrikerna för de sex tillfällena är citat hämtade ur dokumentet ”Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar inom kommunal vuxenutbildning” som ligger till grund för våra diskussioner.

Studieteamet vill uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte skolor emellan samt med inspiration i den pedagogiska vardagen. Studieteamets personal bidrar med sin kunskap och fungerar under mötet som samtalsledare. Vi samtalar utifrån olika perspektiv och med olika professioner. Du behöver inte föranmäla dig.

Tillgängliga lärmiljöer och extra anpassningar inom kommunal vuxenutbildning

Se Studieteamets tidigare seminarier på YouTube

Du kan titta på båda webbinarierna på arbetsmarknadsförvaltningens YouTube-kanal.

Se webbinarium om kombinationsutbildningar

I det här webbinariet som spelades in i september 2020 får du veta mer om kombinationsutbildningar: vad det är, vilka som kan läsa dem och hur antagningen fungerar. Vi kommer också att djupdyka i fyra teman:

  • Kombinationsutbildningarnas resultat och samhällsnytta
  • Från en kombinerad- till en integrerad utbildning
  • Elevens ställning på arbetsmarknaden efter avslutade studier
  • Framtiden för kombinationsutbildningar

Webbinarium om kombinationsutbildningar

Uppdaterad