Webbinarier om vuxenutbildning på distans

Under tiden som staden erbjuder vuxenutbildning i första hand på distans kommer arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer erbjuda webbinarier på teman som rör distansundervisning, stöd till elever, bedömning och betygssättning.

Studieteamets pedagogiska caféer

Studieteamet erbjuder pedagogiska caféer på distans under hösten 2020. Det innebär att de bjuder in till digitala träffar via Skype.

De pedagogiska caféerna i Studieteamets regi vill uppmuntra till ett erfarenhetsutbyte skolor emellan samt med inspiration i den pedagogiska vardagen. Studieteamets personal bidrar med sin kunskap och fungerar under mötet som samtalsledare.

Den 13 oktober klockan 14.00 – 15.00 samtalar vi på temat: Tillgänglig lärmiljö på distans, praktiska och konkreta lärdomar och tips.

Anslut till Skype-mötet

Se Studieteamets tidigare seminarier på YouTube

Du kan titta på båda webbinarierna på arbetsmarknadsförvaltningens YouTube-kanal.

Webbinarium om kombinationsutbildningar

Måndagen 21 september klockan 11.30-12.00

Program

I det här webbinariet kommer du att få veta mer om kombinationsutbildningar: vad det är, vilka som kan läsa dem och hur antagningen fungerar. Vi kommer också att djupdyka i fyra teman:

  • Kombinationsutbildningarnas resultat och samhällsnytta
  • Från en kombinerad- till en integrerad utbildning
  • Elevens ställning på arbetsmarknaden efter avslutade studier
  • Framtiden för kombinationsutbildningar

Webbinarium om kombinationsutbildningar

Uppdaterad