Två kvinnor sitter i en bänk

Aktuella föreläsningar och seminarium

Arbetsmarknadsförvaltningen anordnar olika seminarier, informationsträffar och föreläsningar för medarbetare hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Aktuella seminarier, föreläsningar och intformationsträffar:

Tillgängliga lärmiljöer

Du som är rektor eller specialpedagog är välkommen till en serie träffar där vi diskuterar och lär oss mer om tillgängliga lärmiljöer och får verktyg för det fortsatta arbetet att utveckla den våra lärmiljöer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Anna Sundbom
anna.sundbom@stockholm.se

 • Onsdag 22 september; förmiddag
 • Onsdag 20 oktober; förmiddag

Föreläsningar om barnets rättigheter

Stockholms stad har ett policyprogram om barnets rättigheter som alla som möter stadens medborgare behöver ta hänsyn till i sitt arbete. För att synliggöra barnets rättigheter erbjuder arbetsmarknadsförvaltningen under hösten två föreläsningar som ges digitalt. Efter föreläsningarna erbjuds deltagarna diskussionsfrågor att ta med sig till sin enhet.

Inbjudan till varje tillfälle kommer när datumen närmar sig, men den som är intresserad kan redan nu boka tiderna i sin kalender. 

Föreläsningsteman och ungefärliga tider

 • 1 oktober klockan 09.00-10.00
  Barnfattigdom och pandemins konsekvenser. Föreläser gör IFAU och Stadsmissionen.
 • 26 november klockan 09.00-10.00
  Lagskärpningar för barns rättigheter bland annat kring äktenskapsresor. Föreläser gör Barnombudsmannen och Polismyndigheten.

Frågor besvaras av:
Åsa Enrot, utvecklingsstrateg: asa.enrot@stockholm.se / 08-508 35 687
Lisa Svensson, utredare: lisa.svensson@stockholm.se / 08-508 47 980

Rektorsträff

Årlig rektorsträff för alla rektorer inom vuxenutbildningen.

 • Ons 17 november; heldag; ej klart om digitalt eller på plats

Studieteamets digitala träffar 

Studieteamet vill uppmuntra till erfarenhetsutbyten skolor emellan samt med inspiration i den pedagogiska vardagen. Studieteamets personal bidrar med sin kunskap och fungerar under mötet som samtalsledare. Vi samtalar utifrån olika perspektiv och med olika professioner. Välkommen att delta!

Teman under våren 2021

 • Studieteamets digitala träffar är slut för den här terminen.

Se Studieteamets tidigare seminarier på YouTube

Du kan titta på båda webbinarierna på arbetsmarknadsförvaltningens YouTube-kanal.

Se webbinarium om kombinationsutbildningar

I det här webbinariet som spelades in i september 2020 får du veta mer om kombinationsutbildningar: vad det är, vilka som kan läsa dem och hur antagningen fungerar. Vi kommer också att djupdyka i fyra teman:

 • Kombinationsutbildningarnas resultat och samhällsnytta
 • Från en kombinerad- till en integrerad utbildning
 • Elevens ställning på arbetsmarknaden efter avslutade studier
 • Framtiden för kombinationsutbildningar

Webbinarium om kombinationsutbildningar

Uppdaterad