Två kvinnor sitter i en bänk

Aktuella föreläsningar och seminarium

Arbetsmarknadsförvaltningen anordnar olika seminarier, informationsträffar och föreläsningar för medarbetare hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Aktuella seminarier, föreläsningar och informationsträffar:

Utbildning - kursinmatning och korrektur i Open 24

Vuxenutbildningscentrum bjuder in till en digital utbildning i hur du förbereder, matar in och korrekturläser sitt kursutbud i Open24. Utbildningen är via TEAMS.

Vi börjar med en genomgång av vår nya korrekturmall och sen går vi vidare med ett utbildningstillfälle från grunden för dig som är ny eller vill ha repetition. Du som deltar får möjlighet att ställa frågor.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare, administratör, rektor eller någon annan yrkesroll som planerar för och/eller praktiskt utför kursinmatning på grundläggande nivå, gymnasial nivå, yrkesutbildningar och yrkesutbildningar kombinerat med sfi/svagrund.

Torsdag 24 februari kl. 13:00-15:00

Klicka här för att ansluta till mötet

 

 

Uppdaterad