Två kvinnor sitter i en bänk

Aktuella föreläsningar och seminarium

Arbetsmarknadsförvaltningen anordnar olika seminarier, informationsträffar och föreläsningar för medarbetare hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Aktuella seminarier, föreläsningar och informationsträffar:

Dialogmöte med studie- och yrkesvägledare om utbildningsplikt och skolbyten

Datum: 15 februari 2023 klockan 11.00-12.00

Den 15 februari bjuder studie- och yrkesvägledarna på sfi in till dialogmöte med studie- och yrkesvägledarna hos utbildningsanordnarna.

Temat är utbildningsplikt och skolbyten.

Inbjudan och mer information kommer via Outlook.

Är du ny studie- och yrkesvägledare hos utbildningsanordnare får du gärna meddela oss din mejladress så du kommer med i utskicket.

Anslut till dialogmötet via Teams

Varmt välkomna
 
Studie- och yrkesvägledarna sfi

E-post: sfisyv@edu.stockholm.se

Uppdaterad