Två kvinnor sitter i en bänk

Aktuella föreläsningar och seminarium

Arbetsmarknadsförvaltningen anordnar olika seminarier, informationsträffar och föreläsningar för medarbetare hos utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen.

Aktuella seminarier, föreläsningar och intformationsträffar:

Prövningar på sfi

Vi välkomnar funktioner från skolorna som organiserar för prövningar inom sfi (t.ex. rektor, provsamordnare eller lärare med sådant ansvar) till ett tillfälle av ”kunskapsöverföring” från Vuxenutbildningscentrums testspedagoger som tidigare genomfört stadens prövningar inom sfi.

Samma information ges vid två olika tillfällen, digitalt via Teams, ingen anmälan krävs. Inbjudan har skickats ut till alla rektorer inom avtalsområde 1A, 2A och 4A.

 • 31 maj 13:30-15:00
 • 8 juni 10:00-11:30

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Anna Sundbom
anna.sundbom@stockholm.se.

Föreläsningar på temat mänskliga rättigheter

Alla föreläsningar sker digitalt. Inbjudan till varje föreläsningstillfälle kommer att skickas ut till rektorer när datumen närmar sig. Men du kan redan nu boka tiderna i din kalender, se schemat nedan. 

Föreläsningsteman och ungefärliga tider:

 • HBTQIA+
  30 april klockan 10.00–11.00  

 • Jämställdhet
  7 maj klockan 10.00–11.00   
   
 • Våld med fokus på prostitution och människohandel
  28 maj klockan 10.00–11.30  

Tillgängliga lärmiljöer

Du som är rektor eller specialpedagog är välkommen till en serie träffar där vi diskuterar och lär oss mer om tillgängliga lärmiljöer och får verktyg för det fortsatta arbetet att utveckla den våra lärmiljöer.

Har du frågor är du välkommen att kontakta rektor Anna Sundbom
anna.sundbom@stockholm.se

 • Onsdag 12 maj; förmiddag
 • Onsdag 22 september; förmiddag
 • Onsdag 20 oktober; förmiddag

Studieteamets digitala träffar 

Studieteamet vill uppmuntra till erfarenhetsutbyten skolor emellan samt med inspiration i den pedagogiska vardagen. Studieteamets personal bidrar med sin kunskap och fungerar under mötet som samtalsledare. Vi samtalar utifrån olika perspektiv och med olika professioner. Välkommen att delta!

Teman under våren 2021

 • Hälsa och lärande i vuxenutbildningen – hur hänger det ihop? Del 1
  Tisdag 27 april klockan 14.00-15.00
  Läs mer och anmäl dig

 • Tillgängligt mottagande – hur introduceras nya elever till komvux?
  Torsdag 6 maj klockan 14.00-15.00
  Läs mer och anmäl dig

 • Struktur och användbara digitala verktyg i lärplattformar och digitala enheter
  Tisdag 11 maj klockan 14.00-15.00
  Läs mer och anmäl dig

 • Autonomi, självreglering och metakognition i undervisningen
  Torsdag 20 maj klockan 14.00-15.00
  Läs mer och anmäl dig

Se Studieteamets tidigare seminarier på YouTube

Du kan titta på båda webbinarierna på arbetsmarknadsförvaltningens YouTube-kanal.

Se webbinarium om kombinationsutbildningar

I det här webbinariet som spelades in i september 2020 får du veta mer om kombinationsutbildningar: vad det är, vilka som kan läsa dem och hur antagningen fungerar. Vi kommer också att djupdyka i fyra teman:

 • Kombinationsutbildningarnas resultat och samhällsnytta
 • Från en kombinerad- till en integrerad utbildning
 • Elevens ställning på arbetsmarknaden efter avslutade studier
 • Framtiden för kombinationsutbildningar

Webbinarium om kombinationsutbildningar

Uppdaterad