Deltagare som ska studera på sfi

Generellt gäller att den som ska studera inom sfi eller komvux i Stockholms stad behöver vara folkbokförd i vår kommun.

Vem får studera sfi i Stockholms stad?

För att få läsa sfi i Stockholms stad ska sökande vara:

  • 16 år eller äldre
  • Folkbokförd i kommunen Stockholms stad
  • Ha ett fullständigt personnummer
  • Behov av att lära dig grundläggande svenska
    Om den sökande är EU/EES-medborgare eller
    medborgare i Schweiz ska eleven ha uppehållsrätt samt
    vara bosatt i Stockholm.

Vad gäller för den som behöver studera på grundläggande eller gymnasial komvux?

Den som inte gått klart grundskolan har rätt att studera grundläggande kurser på komvux. Eleven kan då börja studera från och med juli månad det år personen fyller 20 år.

För studier på gymnasial komvux gäller att den sökande får börja studera från om med juli det år hen fyller 20 år. Sökande som redan har avslutad gymnasieutbildning får börja på komvux tidigare om personen vill läsa en yrkesutbildning eller komplettera sin utbildning med enstaka kurser.

Läs om studier på grundläggande och gymnasial komvux

Ekonomi under studietiden

Studier på sfi-nivå är inte berättigade till studiemedel från CSN. Studier på grundläggande och gymnasial komvux är studiemedelsberättigade från CSN.

Läs om studieekonomi på vår webbplats:
vuxenutbildning.stockholm/komvux/studieekonomi

Stöd i studier

Den som är i behov av stöd i sina studier har samma möjlighet att läsa komvux och sfi som alla andra. Det är skolorna som ansvarar för att eleven får det stöd och de anpassningar som hen har behov av under hela sin studietid.

Sökande till grundläggande och gymnasial komvux som vill veta mer om stöd i studier kan kontakta Vuxenutbildningscentrums vägledare på
support.vux.amf@edu.stockholm.se om det gäller sfi-nivå så ska kuratorerna kontaktas på sfikurator@edu.stockholm.se

Uppdaterad