Information till Arbetsförmedlingens leverantörer

Här hittar du som arbetar som leverantör åt Arbetsförmedlingen information om vuxenutbildningen i Stockholms stad generellt och specifikt vad du och din deltagare ska göra i fall deltagaren vill börja studera inom vuxenutbildningen. Du kan också läsa om hur du kan samverka med stadens jobbtorg kring enskilda individer och hur du behöver planera för personer som uppbär försörjningsstöd.

Uppdaterad