Nyföretagarrådgivare

Du som är, eller vill bli, rådgivare inom Starta eget Stockholm gör ett viktigt jobb för att främja Stockholms företagarklimat.

Är du intresserad av att ansluta dig som rådgivare inom Starta eget Stockholm?

Ansökan om nyföretagarrådgivning (pdf, 231 kB, nytt fönster)

Ersättningsmodell för nyföretagarrådgivning
Rådgivning Ersättning
Individuell rådgivning 60 minuter 715 kronor
Individuell rådgivning 30 minuter 375 kronor
Workshop, grundersättning 715 kronor per tillfälle
Workshop, per tillkommande kund (minst 2, högst 15 per tillfälle) 50 kronor per person

Villkor för att bli auktoriserad rådgivare

För att bli auktoriserad rådgivare inom Starta eget Stockholm behöver du följa de villkor och föreskrifter som gäller. Villkoren och föreskrifterna kan komma att förändras över tid. Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning eller bli avauktoriserad.

1. Ansökan. För att bli auktoriserad ska du kunna ge nyföretagarrådgivning på ett sakkunnigt sätt i överensstämmelse med fastställda villkor.

Du ska kunna redovisa

  • en ändamålsenlig verksamhet
  • erfarenhet av att stimulera till entreprenörskap
  • metodidé
  • referenser.

Du skickar in din ansökan som behandlas inom tre veckor.

Därefter kan eventuella kompletteringar till ansökan begäras. Då har du åtta veckor på dig att komplettera ansökan.

2. Möte och intervju. Inom två veckor efter att din ansökan har godkänts bjuds du in till möte med Stockholm Business Region, Stockholms stads näringslivsbolag. I mötet beskriver du din verksamhet, metodidé och erfarenhet med mera. Om något är oklart eller saknas i ansökan får du möjlighet att komplettera den. På mötet får du även information om nästa steg och fortsatt process.

3. Utredning och referenstagning. Efter din ansökan gåtts igenom kontrollerar Stockholm Business Region dina referenser. Referensfrågorna är utformade utifrån fastställda auktorisationsvillkor.

4. Godkänd auktorisation och utbildning. Om referenserna styrker din ansökan tecknas ett avtal mellan dig och Stockholm Business Region. Om du blir godkänd får du datumförslag för utbildning. Därefter behöver du redovisa ditt arbete varje år.


Om du inte blir godkänd

Om du inte uppfyller kraven får du ett skriftligt besked från Stockholm Business Region om vad du saknar för att bli auktoriserad. I beskedet får du också information om hur du kan komplettera din ansökan.

Det finns både generella auktorisationsvillkor gällande nyföretagarrådgivning och specifika auktorisationsvillkor som ställs på dig som rådgivare.

Generella och specifika auktorisationsvillkor för kundval för nyföretagarrådgivning (pdf, 210 kB, nytt fönster)

Utöver auktorisationsvillkoren behöver du även följa administrativa föreskrifterna för Starta eget Stockholm.

Administrativa föreskrifter för kundval för nyföretagarrådgivning (pdf, 203 kB, nytt fönster)

Om du inte följer auktorisationsvillkoren kan du få en varning. Det kan leda till att du blir av med din auktorisation.

Du som får en varning ska redovisa en åtgärdsplan med lösningar på bristerna och en tydlig tidsplan för åtgärderna.

Stockholm Business Regionen följer sedan upp hur du åtgärdat bristerna. Om du inte upprättar en åtgärdsplan och genomför den kan det leda till avauktorisation.

Du kan bli avauktoriserad om du inte följer auktorisationsvillkoren.

Om du blir avauktoriserad får du tydlig information om varför det sker. Det kan till exempel handla om att du fått en tidigare varning eller att du inte åtgärdat påtalade brister.

I beslutsprocessen om avauktorisation får du möjlighet att lyfta dina synpunkter.

Om du blir avauktoriserad kommer du inte få några nya nyföretagarrådgivningar eller aktiviteter beviljade. Du får ett skriftligt beslut från Stockholm Business Region om att du avauktoriserats och du tas bort från bokningssystemet.

Efter 12 månader har du möjlighet att ansöka om ny auktorisation.

Du kan överklaga ett beslut om avauktorisation.

Uppdaterad