Fakturor från Stockholms stad och stadens bolag

Stockholms stad eftersträvar att öka antalet elektroniskt utställda fakturor. Här kan du som företagskund se hur ni gör för att komma igång med e-fakturor från Stockholms stad.

Svefaktura

Majoriteten fakturor utställda från stadens förvaltningar och bolag hanteras i ett gemensamt ekonomisystem. Från ekonomisystemet kan vi erbjuda e-faktura i Svefakturaformat, inklusive eventuella bilagor.

Vill ni ta emot e-fakturor från staden, kontakta den förvaltning eller bolag som ni har en leverantörsrelation med. Uppgifter från er som krävs för det fortsatta anslutningsarbetet är

  • organisationsnummer
  • VAN-operatör
  • mottagar-id i fakturor (normalt GLN-kod/organisationsnummer eller momsregistreringsnummer)
  • kontaktperson.

Förvaltningen eller bolaget kontaktar därefter en gemensam serviceförvaltning inom staden som genomför anslutningen från stadens sida, inklusive tester om så önskas.

Observera att krav på e-faktura från offentlig sektor enligt e-fakturalagen från 1 april 2019 endast gäller i de fall staden (förvaltning/bolag) har vunnit en upphandling enligt någon av upphandlingslagarna

  • LOU
  • LUF
  • LUFS
  • LUK.

Det avser endast upphandlingar som påbörjats efter den 1 april 2019. Oavsett lagkrav så är staden positiv till att skicka e-fakturor.

Ej kontroll av beställarreferens

För att kunna ta emot fakturor från Stockholms stad är det viktigt att ni inte tillämpar kontroll av beställarreferens där slagning av giltiga värden görs av er VAN-operatör. Har ni en sådan referenskontroll kommer staden inte gå vidare i anslutningsarbetet mot er.

Vi råder därför de kunder som har referenskontroll hos sin VAN-operatör att ta bort denna. Ni måste även kunna ta emot bilaga till faktura. Bilagor kan komma med från stadens försystem. Om ni inte kan ta emot bilagor kan vi för närvarande inte ansluta er för e-faktura. 

En reviderad handledning kring e-fakturering och rättsfrågor finns på SFTI:s webbplats.

Uppdaterad