Informationsmöten för fristående verksamheter

Utbildningsförvaltningen anordnar informationsmöten kring gemensamma frågor. Mötena är för dig som driver fristående förskola, fristående skola och enskilt driven verksamhet.

Alla huvudmän för fristående skola och i Stockholms stad är välkomna. Även du som rektor eller andra i liknande befattningar är välkomna att delta.

Mötena äger rum en gång per halvår där vi utbyter information kring gemensamma frågor. Stockholms stad delar aktuell information om hemkommunsansvaret och andra frågor av intresse för er som enskilda huvudmän.

Stockholms stad skickar er agenda och information om plats och anmälan via e-post, men det publiceras även på denna webbplats. Ta del av presentationerna från de senaste mötena nedan. 

Information om möten

Med tanke på rådande situation och för att bidra till minskad smittspridning av det nya coronaviruset kommer det inte att genomföras några informationsmöten tills vidare. Vi återkommer med information om nästa möte när omständigheterna medger detta.

Uppdaterad