Coronaviruset: Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Håll dig uppdaterad med information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Denna sida uppdateras löpande, besök den gärna regelbundet.

Sammanfattning av åtgärder

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Undervisning i skolans lokaler

I höst sker undervisningen i skolans lokaler, men det går att göra undantag i vissa fall. Du som huvudman kan besluta om distansundervisning eller på annat sätt disponera läsåret på ett friare sätt.

Ersättning

Utbildningsnämnden ersätter dig som huvudman för utbildning som bedrivs enligt lag och förordning. Ersättningen påverkas alltså inte om stängningen beror på punkterna ovan och så länge du uppfyller ditt ansvar som huvudman.

Ansvar för beslut om åtgärder

Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt. Stockholms stads egna verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och förskolor. Mer om detta kan du läsa på Stockholms stads webbplats som uppdateras kontinuerligt.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen.

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Uppdaterad