Coronaviruset: Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Håll dig uppdaterad med information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Denna sida uppdateras löpande, besök den gärna regelbundet.

Sammanfattning av åtgärder

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Undervisning på distans

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor liksom kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.
Det innebär att undervisning fortfarande pågår men inte i skolans lokaler.

Ersättning

Utbildningsnämnden ersätter dig som huvudman för utbildning som bedrivs enligt lag och förordning. Ersättningen påverkas alltså inte om stängningen beror på punkterna ovan och så länge du uppfyller ditt ansvar som huvudman.

Läs lagen och förordningen

Utbildningsförvaltningen får många frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Förvaltningen rekommenderar därför alla huvudmän att ta del av både lagen och förordningen, eftersom där ges svar på många av de frågor som ställs.

Det finns också så kallade förordningsmotiv, som ytterligare förklarar den förordning som trädde i kraft söndagen den 22 mars.

Information om covid-19

Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt Stockholms stads egna verksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för skolor och förskolor. Mer om detta kan du läsa på Stockholms stads webbplats som uppdateras kontinuerligt.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen.

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Uppdaterad