Coronaviruset: Grundskola och grundsärskola

Håll dig uppdaterad med information för din fristående verksamhet angående coronaviruset. Denna sida uppdateras löpande, besök den gärna regelbundet.

Sammanfattning av åtgärder

Regeringskansliet har tagit fram ett informationsmaterial som sammanfattar den nya förordningen. Där beskrivs de olika förändringar och åtgärder som nu gäller med anledning av det nya coronaviruset. Vi rekommenderar alla huvudmän att ta del av informationsmaterialet.

Tillfällig stängning av skolan

När regeringen kan stänga skolan

Den 19 mars 2020 antog riskdagen en lag som möjliggör för regeringen att stänga förskolor, skolor och fritidshem vid extraordinära händelser i fredstid. Som komplement till denna lag har regeringen utfärdat en förordning som närmare reglerar en sådan stängning.

Vid ett eventuellt beslut från regeringen om stängning av förskolor och skolor kommer Stockholms stad att agera i enlighet med dessa bestämmelser.

När du som huvudman kan stänga skolan

Du som huvudman kan stänga din skolenhet om något av följande blir aktuellt

  1. När personalens frånvaro gör det omöjligt att bedriva verksamheten med anledning av det nya coronaviruset.
  2. Efter samråd med smittskyddsläkare som en åtgärd för att motverka smittspridning av det nya coronaviruset.
  3. Skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen.
  4. Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har också möjlighet att med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Fortsatt undervisning på distans

En stängning av grundskolan innebär att skolans lokaler är stängda. Din skola kan dock fortsätta att bedriva undervisning på distans. Vid en stängning av fritidshemmet kopplat till skolan kan du som huvudman bli skyldig att tillhandahålla omsorg.

Ersättning

Utbildningsnämnden ersätter dig som huvudman för utbildning som bedrivs enligt lag och förordning. Ersättningen påverkas alltså inte om stängningen beror på punkterna ovan och så länge du uppfyller ditt ansvar som huvudman.

Läs lagen och förordningen

Utbildningsförvaltningen får många frågor om vad som gäller vid ett regeringsbeslut om stängning av förskolor och skolor. Förvaltningen rekommenderar därför alla huvudmän att ta del av både lagen och förordningen, eftersom där ges svar på många av de frågor som ställs.

Som fristående huvudman ansvarar du för de beslut om åtgärder du fattar med anledning av den rådande situationen.

Mer om ditt ansvar som huvudman i dessa frågor finns att läsa på Skolverket.

Skolverkets webbplats

Uppdaterad