Beställning och distribution av skyddsmaterial

Stockholms stads materialfunktion arbetar för att säkerställa tillgång och distribution av skyddsmaterial till kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter.

Aktuellt från materialfunktionen

Här hittar du aktuell information om skyddsmaterial.

Materialfunktionen har ett fortsatt lugnt läge där efterfrågan legat på en stabil nivå sedan årsskiftet. Vi har god tillgång till material samt god beredskap.

Publicerad 19 mars 2021.

Tillgången till förkläden, både med kort och lång ärm, är numera stabil på marknaden. Därför ska dessa produkter från och med nu beställas från ordinarie leverantörer:

 • Stadens verksamheter beställer från OneMed via stadens avtalsportal.
 • Privata utförare hänvisas till sina ordinarie leverantörer.

Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att återgå till en normal hantering av skyddsmaterial, och det är väldigt glädjande att det arbetet går framåt. Vi kommer ha kvar förkläden i vårt sortiment under en begränsad övergångsperiod. Självklart behåller vi en beredskap även efter det om störningar skulle uppstå.

Publicerad 19 mars 2021.

Stockholms stads materialfunktion etablerades av stadens centrala krisledning våren 2020 med uppdraget att i den stora bristsituation som då rådde, köpa in och leverera skyddsmaterial till vård- och omsorgsverksamheter i såväl egen som privat regi.

Då målsättningen är att på sikt avveckla stadens materialfunktion och övergå till ordinarie leverantörer behöver vi stärka funktionens kännedom om behovsbilden hos de privata aktörer som nyttjar funktionen för beställningar av skyddsmaterial.

Vi inför därför med start den 22 mars en ny rutin i vår beställningsprocess där privata aktörer ombeds ange information om varför materialet inte kan beställas på annat sätt. Till exempel att materialet är restnoterat hos ordinarie leverantör, att leverans från ordinarie leverantör uteblivit eller att en leverantör på marknaden inte är möjlig att säkerställa för verksamheten.

Med detta arbetssätt får materialfunktionen en nulägesbild vilket kommer att underlätta vårt långsiktiga arbete att avveckla funktionen och även ge värdefull information om marknadsläget för efterfrågat material.

Publicerad 19 mars 2021.

Den 24 februari meddelade Smittskydd Stockholm och Region Stockholm nya riktlinjer för munskydd. Riktlinjerna innebär en ökad användning av munskydd i inomhusmiljöer där trängsel inte kan undvikas under en längre tid.

Med anledning av detta kommer Stockholms stad tillhandahålla munskydd till ytterligare verksamheter än enbart de som arbetar med vårdmoment. För att hantera det utökade uppdraget har materialfunktionen skapat en ny beställningssida för enbart munskydd. Den nya beställningssidan berör inte vårdverksamheter, ni fortsätter beställa på samma sätt som tidigare, utan riktar sig till övriga verksamheter som enbart har ett nytt behov av munskydd med anledning av de nya riktlinjerna.

Vi bedömer att tillgången till munskydd är god och att vi kommer kunna utföra det utökade uppdraget utan att tillgången till vårdverksamheterna påverkas.

Publicerad 5 mars 2021.

Staden har god tillgång till skyddsmaterial och en väl fungerande distributions- och leveranskedja. Men oväntade störningar kan alltid uppstå och orsaka försenade leveranser. Därför är det viktigt att din verksamhet har en god beredskap kring skyddsmaterial så att ni inte får brist på material vid mindre störningar.

För att er verksamhet ska ha kapacitet att klara eventuella leverensstörningar uppmanar materialfunktionen alla verksamheter till:

 • Två veckors lager. Ha ett beredskapslager av skyddsmaterial som motsvarar två veckors förbrukning. Räkna noga hur mycket material detta är för er verksamhet.
 • Stegvis beställning för lager. Gör stegvisa beställningar för att fylla på lagret lite i taget. När alla jobbar på detta sätt med beställningar för lagerhållning får vi jämna flöden i beställningssystemet och undviker att påverka leveransflödet till verksamheterna.

Uppdaterad 24 mars 2021.

Vi har tidigare informerat om att visir med skumgummikant kan användas som flergångsvisir. Efter dialog mellan MAS i Stockholms stad och Vårdhygien vid Region Stockholm bedömer vi nu att detta visir framöver inte ska användas som flergångsvisir. Anledningen är att skumgummikanten inte med säkerhet kan
desinficeras.

Därför har Stockholms stad valt att agera enligt försiktighetsprincipen. Det innebär att visir med skumgummikant endast används som engångsvisir. Visiren är CE-märkta och godkända och det finns ingen tveksamhet om funktionen om de endast används en gång.

Detta behöver du göra i din verksamhet:

 • Informera alla medarbetare om förändringen.
 • Har ni förpackningar med denna typ av visir på verksamheten ska kartongerna märkas upp tydligt med information om att de endast ska användas som engångsvisir enligt följande: Obs! Detta visir är ett engångsvisir. Kastas efter användning.

När du beställer visir:

 • Stadens materialfunktion har börjat distribuera nya visir för flergångsbruk.
 • Ni kan alltid önska engångs- eller flergångsvisir i kommentarsfältet i era beställningar. Vi kommer göra vårt bästa för att uppfylla era önskemål men kan tyvärr inte garantera att ni får det ni önskar varje gång.

Publicerad i december 2020.

Arbetsmiljöverket har förlängt det tillfälliga tillstånd de utfärdat för skyddsmaterialproduktion inom det så kallade ”snabbspåret”. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2021.

Om din verksamhet har produkter som godkänts via snabbspåret är de märkta med det gamla slutdatumet, 31 december 2020. Stryk över detta och skriv det nya slutdatumet på förpackningen. Datumet är inte kopplat till produktens hållbarhet utan rör endast tillståndet.

Publicerad i december 2020.

Bra att tänka på vid beställning

 • Beställ i första hand från din ordinarie leverantör. Du kan använda formuläret nedan om produkten är restnoterad där.
 • Beställ material för cirka två veckor åt gången för att täcka er löpande förbrukning.
 • Utöver det bör vårdverksamheter ha ett lager som motsvarar två veckors behov.

Så beställer du skyddsmaterial

 1. Gå in på länken nedan och fyll i formuläret.
 2. Kontrollera att du angivit rätt antal eller volym när du beställer.
 3. Kontrollera att du lämnat korrekta kontaktuppgifter. Ange också ett jourtelefonnummer eller liknande så att vi kan nå er även om du inte är på plats.
 4. När du fyllt i formuläret får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgivit.

När du gjort din beställning tar det vanligtvis 1–3 arbetsdagar innan du får din leverans. Detta varierar beroende på materialfunktionens belastning överlag.

Våra chaufförer tar alltid kontakt med verksamheten innan de kommer för att säkerställa att det finns en mottagare på plats. Vi lämnar aldrig av en leverans utan en kontakt med någon på verksamheten, då tar vi andra leveranser emellan och försöker återkomma senare.

För att minska smittrisken för båda parter går våra chaufförer inte i på verksamheterna. Vi möter er utanför anvisad entré och lämnar över materialet.

Om materialfunktionen

Stadens centrala materialfunktion skapades under pandemins början i mars 2020 för att säkerställa tillgång och distribution av skyddsmaterial till Stockholms kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter.

Funktionen består bland annat av anställda från serviceförvaltningen, kulturförvaltningens evenemangsenhet och stadsledningskontoret. I vanliga fall jobbar vi med allt ifrån it till festivaler, men under pandemin köper vi in, lagerhåller och kör ut skyddsmaterial till hundratals verksamheter i hela kommunen.

Uppdaterad