Beställning och distribution av skyddsmaterial

Stockholms stads materialfunktion arbetar för att säkerställa tillgång och distribution av skyddsmaterial till kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter.

Aktuellt från materialfunktionen

Här hittar du aktuell information om skyddsmaterial.

Hög smittspridning, nya riktlinjer om utökat användande av munskydd i kombination med verksamheternas förberedelser inför jul- och nyårshelger resulterade under november i ett mycket högt tryck på materialfunktionen. Med hjälp av de lager som byggts upp, stora tilläggsinköp samt ett utökat antal bilar och chaufförer har det dock under helgerna gått mycket bra att utan störningar möta verksamheternas ökade efterfrågan.

Materialfunktionen fortsätter nu i januari att göra stora inköp för att säkerställa den löpande åtgången av skyddsmaterial samt fylla på stadens lager. Tillgången till skyddsmaterial bedöms vara fortsatt god.

Stadens verksamheter gjorde ett fantastiskt jobb med att skapa egna beredskapslager inför jul och nyår. Ett stort tack för ett gott samarbete! Nu är det viktigt att alla verksamheter bibehåller en god beredskap och har visst lager även framöver. Det är extra viktigt nu under vintermånaderna då snöoväder och halka skulle kunna komma att påverka materialfunktionens möjligheter att leverera lika snabbt som vanligt.

För att er verksamhet ska ha kapacitet att klara eventuella leverensstörningar uppmanar materialfunktionen alla verksamheter till:

 • Två veckors lager. Ha ett beredskapslager av skyddsmaterial som motsvarar två veckors förbrukning. Räkna noga hur mycket material detta är för er verksamhet.
 • Stegvis beställning för lager. Gör stegvisa beställningar för att fylla på lagret lite i taget. När alla jobbar på detta sätt med beställningar för lagerhållning får vi jämna flöden i beställningssystemet och undviker att påverka leveransflödet till verksamheterna.

Från den 7 januari rekommenderar Folkhälsomyndigheten munskydd vid resor i kollektivtrafik under rusningstid. Materialfunktionen tillhandahåller inte munskydd för resor till och från arbetet. Anställda inom Stockholms stad köper istället själva munskydd och rapporterar in sitt utlägg i lönesystemet Lisa självservice. Mer information finns på stadens intranät.

Om du är anställd av en privat utförare, prata med din arbetsgivare om hur de förhåller sig till rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken.

Långa handskar

I oktober informerade materialfunktionen om global brist på långa handskar mot bakgrund av råvarubrist. Läget är oförändrat och det saknas därmed möjligheter för funktionen att fortsatt hålla produkten i sortiment. Tillgången till korta handskar är dock fortsatt god.

FFP3-andningsmasker

Under hela förra året rådde global brist på dessa andningsmasker som används vid aerosolbildande moment. Materialfunktionen har i perioder haft tillgång till små volymer men nu utgår produkten ur sortimentet då tillgången över lång tid varit liten och instabil. FFP2-masker, som också används vid aerosolbildande moment, finns fortsatt att beställa. Det munskydd som främst rekommenderas som skydd för covid-19 är IIR, vilket funktionen har god tillgång till.

Då det i dagsläget inte finns riktlinjer som anger att personal i skolan ska använda skyddsmaterial tillhandahåller materialfunktionen endast skyddsmaterial till skolhälsan och delar av särskoleverksamheten. Övrig skolverksamhet hänvisas till ordinarie inköpskanaler.

Vi har tidigare informerat om att visir med skumgummikant kan användas som flergångsvisir. Efter dialog mellan MAS i Stockholms stad och Vårdhygien vid Region Stockholm bedömer vi nu att detta visir framöver inte ska användas som flergångsvisir. Anledningen är att skumgummikanten inte med säkerhet kan
desinficeras.

Därför har Stockholms stad valt att agera enligt försiktighetsprincipen. Det innebär att visir med skumgummikant endast används som engångsvisir. Visiren är CE-märkta och godkända och det finns ingen tveksamhet om funktionen om de endast används en gång.

Detta behöver du göra i din verksamhet:

 • Informera alla medarbetare om förändringen.
 • Har ni förpackningar med denna typ av visir på verksamheten ska kartongerna märkas upp tydligt med information om att de endast ska användas som engångsvisir enligt följande: Obs! Detta visir är ett engångsvisir. Kastas efter användning.

När du beställer visir:

 • Stadens materialfunktion har börjat distribuera nya visir för flergångsbruk.
 • Ni kan alltid önska engångs- eller flergångsvisir i kommentarsfältet i era beställningar. Vi kommer göra vårt bästa för att uppfylla era önskemål men kan tyvärr inte garantera att ni får det ni önskar varje gång.

Publicerad i december 2020.

Arbetsmiljöverket har förlängt det tillfälliga tillstånd de utfärdat för skyddsmaterialproduktion inom det så kallade ”snabbspåret”. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2021.

Om din verksamhet har produkter som godkänts via snabbspåret är de märkta med det gamla slutdatumet, 31 december 2020. Stryk över detta och skriv det nya slutdatumet på förpackningen. Datumet är inte kopplat till produktens hållbarhet utan rör endast tillståndet.

Publicerad i december 2020.

Bra att tänka på vid beställning

 • Beställ i första hand från din ordinarie leverantör. Du kan använda formuläret nedan om produkten är restnoterad där.
 • Beställ material för cirka två veckor åt gången för att täcka er löpande förbrukning.
 • Utöver det bör vårdverksamheter ha ett lager som motsvarar två veckors behov.

Så beställer du skyddsmaterial

 1. Gå in på länken nedan och fyll i formuläret.
 2. Kontrollera att du angivit rätt antal eller volym när du beställer.
 3. Kontrollera att du lämnat korrekta kontaktuppgifter. Ange också ett jourtelefonnummer eller liknande så att vi kan nå er även om du inte är på plats.
 4. När du fyllt i formuläret får du en bekräftelse till den e-postadress du uppgivit.

När du gjort din beställning tar det vanligtvis 1–3 arbetsdagar innan du får din leverans. Detta varierar beroende på materialfunktionens belastning överlag.

Våra chaufförer tar alltid kontakt med verksamheten innan de kommer för att säkerställa att det finns en mottagare på plats. Vi lämnar aldrig av en leverans utan en kontakt med någon på verksamheten, då tar vi andra leveranser emellan och försöker återkomma senare.

För att minska smittrisken för båda parter går våra chaufförer inte i på verksamheterna. Vi möter er utanför anvisad entré och lämnar över materialet.

Om materialfunktionen

Stadens centrala materialfunktion skapades under pandemins början i mars 2020 för att säkerställa tillgång och distribution av skyddsmaterial till Stockholms kommunala och privata vård- och omsorgsverksamheter.

Funktionen består bland annat av anställda från serviceförvaltningen, kulturförvaltningens evenemangsenhet och stadsledningskontoret. I vanliga fall jobbar vi med allt ifrån it till festivaler, men under pandemin köper vi in, lagerhåller och kör ut skyddsmaterial till hundratals verksamheter i hela kommunen.

Uppdaterad