Beställning och distribution av skyddsmaterial

Sedan den 16 november går det att köpa all sorts skyddsmaterial via ordinarie inköpskanaler.

Materialfunktionen avslutar därmed sin verksamhet den 15 december och distribuerar inte längre något material till verksamheter.

Kontakta inköpssupporten om du behöver hjälp att beställa i Stockholms stads system.

Telefon: 08-508 11 020
E-post: inkopssupport@stockholm.se

Uppdaterad