God och nära vård

God och nära vård är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner och staten. Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan där patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar.

Utförare kommer kunna söka statsbidrag inom ramen för överenskommelsen inom tre olika områden:

 • Nära vård med primärvården som nav
 • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 • Vidareutbildning för sjuksköterskor.

Bidraget får användas till att stärka

 • nya satsningar
 • redan pågående satsningar
 • eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar.

Mer information kommer.

Villkor för att kunna söka

Nedan finns en kortfattad beskrivning om vad utförare kommer att kunna söka bidrag för inom varje område. Mer information kommer.

Nära vård med primärvården som nav

Satsningar för att stödja omställningen till en nära vård.

Goda förutsättningar för vårdens medarbetare

 • En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till en nära vård.
 • Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen.
 • Utbilda vårdens framtida medarbetare.

Vidareutbildning för sjuksköterskor

Bidraget får användas till att stärka

 • nya satsningar
 • redan pågående satsningar
 • eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar på vidareutbildning av sjuksköterskor.

Ansökningsperiod

Mer information kommer.

Uppdaterad