Satsning på digital utveckling inom vård och omsorg

Kommunala och privata verksamheter kan söka bidrag för digital utveckling inom äldreomsorgen.

Stockholms stad har 2022 tilldelats statsbidrag för digital utveckling inom äldreomsorgen. Statsbidraget ska användas till att förbättra förutsättningarna för verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen genom digitalisering. Äldreförvaltningen i Stockholms stad har i uppdrag att fördela pengarna.

Verksamheter kan söka

Kommunala och privata verksamheter som riktar sig till invånare över 65 år i Stockholms stad.

Villkor för att kunna söka

Statsbidrag ska i första hand användas till utbildning

  • för personal i välfärdsteknik
  • och för chefer i välfärdsteknik eller att leda förändringsarbete i digitalisering och välfärdsteknik.

Har din verksamhet redan köpt in utbildning tidigare år kan ni ansöka om

  • inköp av tekniska lösningar/artiklar
  • och personella resurser för digital verksamhetsutveckling.

Ansökningsperiod

Ansökningstiden har gått ut. Efter äldrenämndens sammanträde i juni kommer besked att skickas ut till kontaktpersonen i ansökan.

Återrapportering

Användningen av statsbidraget ska redovisas i december 2022 via en enkät.

Uppdaterad