Värmebölja – rekommendationer för äldreomsorg och LSS

På den här sidan finns rekommendationer för hur verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Stockholms stad bör agera före och vid en värmebölja. Coronapandemin gör att det finns några extra saker att tänka på sommaren 2021.

Informationen är sammanställd av äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Varje stadsdel eller verksamhet rekommenderas även ta fram en lokal handlingsplan. Förslag på mallar och innehåll finns på denna sida.

Vad är en värmebölja?

Värmebölja används som ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer.

  • SMHI utfärdar ett varningsmeddelande om höga temperaturer om prognosen visar maxtemperaturer på minst 26 grader tre dagar i följd.
  • Varning klass 1 för mycket höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maxtemperaturer på 30 grader eller mer tre dagar i följd.
  • Varning klass 2 för extremt höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maxtemperaturer på 30 grader eller mer fem dagar i följd, eller 33 grader eller mer tre dagar i följd.

Värmebölja och covid-19

För att minska riskerna för både värmestress och smittspridning under pandemin uppmärksammar Folkhälsomyndigheten följande:

  • Följ råden för både covid-19 och värmebölja för att minska belastningen på hälso- och sjukvården.
  • Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper för både värmestress och covid-19.
  • Var försiktig så att du inte misstar hypertermi för feber. Se till att personen som uppvisar sådana symtom vilar i en sval miljö och dricker vatten. Om kroppstemperaturen förblir hög efter 30 minuter är det förmodligen feber. Om kroppstemperaturen sjunker och personen mår bättre är orsaken troligen värmestress.
  • Håll avstånd men undvik social isolering. Vid värmebölja är det viktigt att vara uppmärksam på symtom för värmestress. Samtidigt behöver fysiska kontakter begränsas för att minska smittspridning.
  • Utomhusvistelse är bra, men vistas i skuggan. Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. I byggnader och bebyggelse kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner. Även smittrisken är betydligt mindre utomhus.
  • Ordna en sval miljö. Det är viktigt att vistas på bostadens svalaste plats eller att få minst 2–3 timmar i ordentlig svalka dagligen. Detta gäller särskilt riskgrupper. Samtidigt behöver råden följas om att hålla avstånd till varandra för att minska smittspridningen.
  • Denna sommar är det extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring. Överväg att installera kylsystem och luftkonditionering där sårbara grupper bor och vistas. På grund av smittrisken bör fläktar undvikas i gemensamma utrymmen.

Vårdhygieniska råd vid användning av kylaggregat

Region Stockholm har tagit fram vårdhygieniska råd vid användning av portabelt kylaggregat vid vård av patienter med covid-19.

Handlingsplan vid värmebölja Region Stockholm, Vårdgivarguiden (se bilaga 2)

Uppdaterad