Värmebölja – rekommendationer för äldreomsorg och LSS

På den här sidan finns rekommendationer för hur verksamheter inom äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Stockholms stad bör agera före och vid en värmebölja.

Informationen är sammanställd av äldreförvaltningen och socialförvaltningen. Varje stadsdel eller verksamhet rekommenderas även ta fram en lokal handlingsplan. Förslag på mallar och innehåll finns på denna sida.

Vad är en värmebölja?

Värmebölja används som ett begrepp för en längre period med höga dagstemperaturer.

  • SMHI utfärdar ett varningsmeddelande om höga temperaturer om prognosen visar maxtemperaturer på minst 26 grader tre dagar i följd.
  • Varning klass 1 för mycket höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maxtemperaturer på 30 grader eller mer tre dagar i följd.
  • Varning klass 2 för extremt höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maxtemperaturer på 30 grader eller mer fem dagar i följd, eller 33 grader eller mer tre dagar i följd.

Uppdaterad