Aktion livräddning – utbildning i självmordsprevention

Självmord är en av de allvarligaste följderna av psykisk ohälsa. Men så behöver det inte vara. Med rätt kunskap kan du som arbetar inom äldreomsorgen bidra till att förebygga självmord.

Av statistiken framgår att suicidtalet är högst bland personer över 65 år, särskilt bland äldre män. Förutom förlusten av människoliv kan självmord leda till omfattande psykisk lidande och försämrad hälsa hos närstående. Men så här behöver det inte vara. Det finns verktyg och metoder för att förebygga suicid.

Föreläsningar som ger dig kunskap och verktyg

Äldreförvaltningen bjuder in dig som arbetar inom äldreomsorgen till två föreläsningstillfällen, den 15 september och den 3 november. Föreläsningarna ger dig kunskap och verktyg för att förebygga självmord hos målgruppen. 

Föreläsningarna kommer att belysa:

  • Fakta om självmord, myter och tabun.
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord.
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet.
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på.
  • Skyddande faktorer för självmordshandling.
  • Syftet med en självmordsriskbedömning – varför behövs den och när ska den utföras.

Föreläsare är Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och legitimerad psykoterapeut.

Digital föreläsning

Föreläsningen kommer att genomföras digitalt. Du behöver ha en e-postadress och internetuppkoppling för att kunna delta.

Kostnad

Deltagandet är kostnadsfritt.

Föreläsningstillfällen och anmälan

Föreläsningar kommer att genomföras vid två tillfällen:

15 september 09.00 – 15.00. Anmälan för detta tillfälle ska ske senast den 31 augusti.

3 november 09.00 – 15.00. Anmälan för detta tillfälle ska ske senast den 15 oktober.

Du anmäler dig till Laila Lindahl på Karolinska Institutet; laila.lindahl@ki.se 
Anmälan ska vara avstämd med din chef.

Om föreläsningen

Föreläsningen är framtagen av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Frågor

Om du har frågor, kontakta Jenny Norling på äldreförvaltningen.
jenny.norling@stockholm.se

Uppdaterad