Digital akademisk inspirationsdag 6 maj 2021

Välkommen till en kreativ mötesplats för utvecklingsintresserade medarbetare, studenter och chefer i Stockholms stads äldreomsorg.

Tre år i rad har stadens Akademiska noder, högskolorna som har vård och omsorgsutbildningar i Stockholmsområdet och äldreförvaltningen ordnat en akademisk inspirationsdag. Syftet med dagen är att inspirera med nedslag från aktuella ämnen och pågående forskning.

Akademisk inspirationsdag 2021

I år hålls den akademiska inspirationsdagen digitalt. Den 6 maj till och med den 12 maj kommer det att ligga inspelade föreläsningar på den här webbsidan som du kan titta på när du vill.

Torsdagen den 6 maj kommer kommer det också att finnas länkar till spännande liveföreläsningar. Vi kommer bland annat att kunna presentera föreläsningar om DöBra-projektet, jämlik vård till kvinnor som lever i hemläshet, bemötande av personer med demenssjukdom och hur det är att vara doktorand.

Här kommer du även att hitta information om vad det innebär att vara akademisk nod i Stockholms stad.

Liveföreläsningar

Länkarna till föreläsningarna börjar fungera strax innan föreläsningen startar.

Introduktion till dagen

Vad man bör tänka på om man vårdar en äldre kvinna som levt i hemlöshet

Elisabet Mattson, professor Ersta Sköndal Bräcke högskola. Elisabet driver ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet.

Verklighetslabbet – samverkan med forskning

Susanna Bjälevik, projektledare för Verklighetslabbet och fysioterapeut. Verklighetslabbet är en innovativ testbäddsorganisation på Stureby vård och omsorgsboende som samverkar med högskolor, entreprenörer och studenter.

Presentation av pedagogiska resurser på UOL

Marie Bergström, Rene Ballnus och Åke Grundberg från Utbildning och Lärande, UoL, på Karolinska Institutet.

Care of Older Caregivers: Mobile Application to Alleviate Stress and Improve Quality of Life of Older Family Caregivers of Persons with Dementia

Zarina Nahar Kabir, forskare och lektor i folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Föreläser om ett projekt med mål att förbättra hälsan hos anhöriga som vårdar en närstående med demenssjukdom genom att tillhandahålla professionellt stöd via en mobilapp.

DöBra

En föreläsning i två delar. Therese Johansson, doktorand vid Karolinska Institutet, pratar om sitt doktorandprojekt "Hur kommunikation om vård i livets slutskede mellan boende, anhöriga och personal kan främjas". Åsa Olsson, doktorand vid Karolinska Institutet, pratar om sitt doktorandprojekt "Kan införandet av strukturerade förberedande samtal om vård i livets slutskede bidra till en mer personcentrerad vård på särskilda boenden?".

Hur vi kan skapa möten i vården som underlättar patienters lärande som en förutsättning för deras delaktighet

Lena Enqvist Boman, sjuksköterska, medicine doktor och universitetsadjunkt med inriktning medicinsk pedagogik på Karolinska Institutet. Lenas forskning rör studenters och patienters lärande.

Nollvision för undernäring hos äldre – behovsanpassad matkasse

Malin Ljung, dietist inom äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning. Berättar om Nollvision för undernäring hos äldre och ett delprojekt för anpassade livsmedelsprodukter och måltidstjänster där 10 seniorer erbjuds en behovsanpassad matkasse för dygnets alla måltider.

Nyanser av väntan och sökande – deltagande observationer med personer med demenssjukdom på ett vård- och omsorgsboende

Moa Karlsson, arbetsterapeut, berättar om sitt masterprojekt från Karolinska Institutets och Silviahemmets Masterutbildning i demensvård. Hon berättar också hur det är att kombinera studier med arbete.

Förinspelade föreläsningar – titta hela veckan

Vårdmiljöns betydelse och närståendes situation vid palliativ vård i livets slut

Yvonne Hajiradinovic, sjuksköterska och lärare vid Sophiahemmet Högskola på grundutbildningen i sjuksköterskeprogrammet och i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning palliativ vård.

Vad händer när man använder sina händer?

Berit Seiger Cronfalk, sjuksköterska, docent och lektor vid Röda Korsets högskola berättar om betydelsen av att få mänsklig beröring och värme sent i livet samt innebörder av palliativ vård inom äldreomsorgen.

Measures to achieve better quality of life and active healthy aging

En del av ISG2020 konferens ”Gerontechnology”. Föreläsningen innehåller fyra presentationer: robotik, digital teknik i äldres vardag och hemmiljön, äldre och design och användande av robotik bland vårdpersonal.

Föreläsare:

  • Britt Östlund, professor KTH
  • Sanna Kuoppamäki, forskare KTH
  • Björn Fischer, doktorand KTH
  • Anna Spånt Enbuske, utredare Kommunal
  • Moon Choi, lektor Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) och grundare av forskningsgruppen Aging and Technology Policy Lab.

Akademisk nod i Stockholms stad

Samtal med några av Stockholms stads AKA (adjungerad klinisk adjunkt) och ansvariga för kontakter med högskolor: Anette Norman, Josefin Ekwall, Lena Alksten, Karin Bern och Åsa Olsson. Hur arbetar de akademiska noderna?

Uppdaterad