Akademisk inspirationsdag på webben

Välkommen till en kreativ mötesplats för utvecklingsintresserade chefer, medarbetare och studenter i Stockholms stads äldreomsorg. Här kan du ta del av den senaste forskningen om äldreomsorg och intressanta exempel från verksamheterna.

Tre år i rad har stadens Akademiska noder, högskolorna som har vård och omsorgsutbildningar i Stockholmsområdet och äldreförvaltningen ordnat en akademisk inspirationsdag. Syftet med dagen är att presentera nyheter från verksamheterna och att nätverka mellan våra organisationer.

Akademisk inspirationsdag 2020

I år hålls den akademiska inspirationsdagen på webben. Under vecka 48 kommer det ligga text och inspelade föreläsningar på den här webbsidan som du kan titta på när du vill under veckan.

Tisdagen den 24 november kommer vi även lägga ut länkar till spännande live-sända föreläsningar där du har möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Vi kommer bland annat att kunna presentera föreläsningar om Dö bra-projektet, palliativ vård, bemötande av personer med demenssjukdom, hur det är att vara doktorand, med mera.

Här kommer du även att hitta information om akademiska noder, vad en AKA har för funktion och om verksamhetsförlagt lärande.

Medverkar under veckan

Max Kleijberg
Designer och doktorand vid Karolinska institutet. I sitt doktorandprojekt Dö bra ateljé samarbetar Max med olika organisationer och grupper för att utveckla mötesplatser där barn och äldre kan träffas och tillsammans arbeta med temat död och sorg genom olika konstprojekt.

Malin Ljung
Nutritionsansvarig dietist särskilt boende (Säbo), Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Elisabet Mattsson
Professor och ämnesföreträdare i vårdvetenskap på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Driver ett tvärvetenskapligt projekt som handlar om jämlik vård till kvinnor som lever i hemlöshet.

Yvonne Hajradinovic
Specialistsjuksköterska och lärare vid Sophiahemmet Högskola, på grundutbildningen i sjuksköterskeprogrammet och i specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning palliativ vård

Berit Seiger Cronfalk
Berit Seiger Cronfalk är leg. sjuksköterska, docent och lektor vid Röda Korsets högskola samt anknuten till Karolinska institutet.

Britt Östlund
Lärare vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Sverige. Tidigare professor vid designvetenskap Lunds universitet. Sedan trettio år, dedikerad till forskning och utveckling inom åldrande, teknik och design, idag med fokus på digitalisering av hemsjukvård och tjänster.

Sanna Kuoppamäki
Forskare vid Institutionen för medicinteknik och hälsosystem
vid Kungliga tekniska högskolan, KTH. Hennes forskningsexpertis inkluderar antagande, användning och implementering av digital teknik i äldre vuxnas vardag.

Björn Fischer
Doktorand i teknik och hälsa vid Kungliga tekniska högskolan, KTH i Stockholm. Han har sedan tidigare en Research Master’s degree in Innovation Science från Utrecht University.

Anna Spånt Enbuske
Utredare på Kommunal i Sverige. Arbetsmarknadsekonom med fokus på införande av stödjande digital teknik på medlemmarnas arbetsplatser, deras konsekvenser för arbetet och behovet av att inkludera dem som en del av arbetsmiljön, utbildning och livslångt lärande.

Therese Johansson
Doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management & etik på Karolinska institutet. Hennes doktorandprojekt utforskar hur kommunikation om vård i livets slutskede mellan boende, anhöriga och personal i äldreomsorg kan främjas.

Symposia at the ISG's 12th World Conference of Gerontechnology

"Robotizing care for older people - What should be automized when robots enter home care?" Här kan du se en videoinspelningen från seminariet.

Uppdaterad