Material för stöd och inspiration

Vad innebär värdegrunden för dig och dina medarbetare? För att inspirera till diskussion och reflektion finns ett särskilt arbetsmaterial för alla som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Värdegrundmaterialet består bland annat av filmer, spel och diskussionsunderlag.

Filmer och material

Säkerställ att alla medarbetare får en grundläggande introduktion till värdegrunden och värdighetsgarantierna.

Till stöd finns

 • filmer med tillhörande diskussionsunderlag
 • en sammanfattande fickfolder och en särskild folder om värdighetsgarantierna
 • låda med värdegrundskort för reflektionsövningar.

Följ med till ett vård- och omsorgsboende i Skärholmen i Stockholm och se vad äldreomsorgens värdegrund betyder i praktiken.

Film värdegrund del 1

Diskussionsfrågor till film 1

 1. Vad innebär värdegrunden i vardagen? Diskutera vad den innebär för de äldre och för dig som medarbetare. 
 2. Beskriv en konkret situation där värdegrunden är viktig i bemötandet av den äldre.
 3. Hur märker de anhöriga att Stockholms stads äldreomsorg utgår från en tydlig värdegrund?
 4. Varför behövs en värdegrund? Reflektera kring vad det innebär att ha en värdegrund och varför det är viktigt.
 5. Hur skapar vi en kultur där alla medarbetare känner ett ansvar för att arbeta efter värdegrunden?
 6. Hur kan Stockholms stads övergripande värdegrund kopplas ihop med den värdegrund eller de värderingar som vi har i vår verksamhet?

Film 2 - Följ med hemtjänsten i Stockholm

Följ med till hemtjänsten i Stockholm och se vad äldreomsorgens värdegrund betyder i praktiken.

Film värdegrund del 2

Diskussionsfrågor till film 2

 1. Hur jobbar vi för att de äldre ska uppleva trygghet? Vad kan jag göra som individ? Vad kan vi göra tillsammans?
 2. Hur jobbar vi för att de äldre ska uppleva självbestämmande? Vad kan jag göra som individ? Vad kan vi göra tillsammans?
 3. Hur kan de äldre bli mer delaktiga? Vad kan jag göra som individ? Vad kan vi göra tillsammans?
 4. Hur kan vi ge de äldre möjlighet till ett värdigt liv?
 5. Hur gör vi för att ge de äldre möjlighet att känna välbefinnande? Vad kan jag göra som individ? Vad kan vi göra tillsammans?

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen

En film som beskriver Stockholms stads värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna gäller all äldreomsorg i Stockholms stad, både kommunal och privat verksamhet.

Film värdegrund del 3

Material att beställa

 Till det grundläggande kunskapsmaterialet hör:

 • låda med värdegrundskort
 • fickfolder
 • broschyr om värdegrunden och värdighetsgarantierna.

När grunderna sitter kan det vara inspirerande att gå djupare in i diskussionen. Till stöd finns ett värdegrundsspel.  Spelet går ut på att para ihop ord och bilder och sedan motivera hur man tänkt. Det finns inget facit – det viktigaste är att alla runt bordet får möjlighet att berätta varför de tycker att ett visst ord passar ihop med en viss bild, eller med flera bilder. Här ställs begreppen på sin spets.

Material att beställa

 • värdegrundsspel

Nya medarbetare och nya äldre kommer hela tiden till, gruppdynamiken förändras och tiderna förändras. Vi behöver därför ständigt påminnas om vad värdegrunden innebär för oss i vardagen.

Med hjälp av ett spindeldiagram kan varje enhet själv mäta vad de är bra på och se vad som behöver förbättras. Ett tips är att inkludera värdegrundsarbetet i verksamhetsplaner och årshjul.

Material att beställa

 • spindeldiagram för utvärdering
 • post-it-lappar.

För er som vill fördjupa er kunskap kring äldreomsorgens värdegrund finns ett fördjupningsmaterial med bland annat en värdegrundsbok som sammanfattar arbetet.

Här finns också filmer kring några av de svåra frågeställningar som alla som arbetar inom äldreomsorgen emellanåt ställs inför i mötet med den äldre.

Fördjupningsfilm

Filmen fördjupar sig i Stockholms stads värdegrund. Den tar upp frågeställningar som till exempel hur en människa bemöts som inte längre tycker livet är meningsfullt.

Fördjupningsfilm

I livets slutskede

Filmen handlar om hur vi möter den äldre i livets slutskede. För självklart ska värdegrunden gälla hela vägen.

Film - i livets slutskede

Material att beställa

 Till fördjupningsmaterialet hör:

 • värdegrundsbok som sammanfattar arbetet
 • diskussionskort I livets slutskede
 • broschyr om att möta människor i livets slutskede
 • broschyr om mat i livets slutskede
 • diskussionsunderlag om diskriminering och om våld mot äldre.

Uppdaterad