Material för stöd och inspiration

Vad innebär värdegrunden för dig och dina medarbetare? För att inspirera till diskussion och reflektion finns ett särskilt arbetsmaterial för alla som arbetar inom äldreomsorgen i Stockholms stad.

Värdegrundmaterialet består bland annat av filmer, spel och diskussionsunderlag.

Säkerställ att alla medarbetare får en grundläggande introduktion till värdegrunden och värdighetsgarantierna.

Till stöd finns

 • filmer med tillhörande diskussionsunderlag
 • en sammanfattande fickfolder och en särskild folder om värdighetsgarantierna
 • låda med värdegrundskort för reflektionsövningar.

Filmer om värdegrunden i praktiken

På Stockholms stads YouTube-kanal finns filmerna textade till andra språk.

Följ med till ett vård- och omsorgsboende i Skärholmen i Stockholm och se vad äldreomsorgens värdegrund betyder i praktiken.

Film värdegrund del 1

Diskussionsunderlag film del 1 (pdf, 264 kB, nytt fönster)

Del 2 - Följ med hemtjänsten i Stockholm

Följ med till hemtjänsten i Stockholm och se vad äldreomsorgens värdegrund betyder i praktiken.

Film värdegrund del 2

Diskussionsunderlag film del 2 (pdf, 355 kB, nytt fönster)

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen

En film som beskriver Stockholms stads värdighetsgarantier för äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna gäller all äldreomsorg i Stockholms stad, både kommunal och privat verksamhet.

Film värdegrund del 3

Material

 Till det grundläggande kunskapsmaterialet hör:

 • Låda med värdegrundskort.
 • Fickfolder.
 • Broschyr om värdegrunden och värdighetsgarantierna.

När grunderna sitter kan det vara inspirerande att se hur andra arbetar med värdegrunden och gå djupare in i diskussionen.

Till stöd finns en film med tillhörande diskussionsunderlag och ett värdegrundsspel.  Spelet går ut på att para ihop ord och bilder och sedan motivera hur man tänkt. Det finns inget facit – det viktigaste är att alla runt bordet får möjlighet att berätta varför de tycker att ett visst ord passar ihop med en viss bild, eller med flera bilder. Här ställs begreppen på sin spets.

Del 3 - Hur går värdegrundsarbetet till?

Den här filmen visar hur värdegrundsarbetet går till i Stockholms stad och hur materialet som staden tagit fram för att stimulera arbetet används.

Film del 3

Filmen finns textad på engelska på Stockholms stads YouTube-kanal. 

Material

Till inspirationsmaterialet hör

 • värdegrundsspel
 • diskussionsunderlag.

Nya medarbetare och nya äldre kommer hela tiden till, gruppdynamiken förändras och tiderna förändras. Vi behöver därför ständigt påminnas om vad värdegrunden innebär för oss i vardagen.

Även här finns en film med tillhörande diskussionsunderlag. Här finns också ett så kallat spindeldiagram. Med hjälp av ”spindeln” kan varje enhet själv mäta vad de är bra på och se vad som behöver förbättras. Ett tips är att inkludera värdegrundsarbetet i verksamhetsplaner och årshjul.

Film - medarbetare berättar

I den här filmen berättar medarbetare om hur de arbetar med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Film - medarbetare berättar

Material

 Till fortsättnings- och utvärderingsmaterialet ingår

 • spindeldiagram för utvärdering
 • diskussionsunderlag.

För er som vill fördjupa er kunskap kring äldreomsorgens värdegrund finns ett fördjupningsmaterial med bland annat en värdegrundsbok som sammanfattar arbetet.

Här finns också filmer kring några av de svåra frågeställningar som alla som arbetar inom äldreomsorgen emellanåt ställs inför i mötet med den äldre.

Fördjupningsfilm

Filmen fördjupar sig i Stockholms stads värdegrund. Den tar upp frågeställningar som till exempel hur en människa bemöts som inte längre tycker livet är meningsfullt.

Fördjupningsfilm

I livets slutskede

Filmen handlar om hur vi möter den äldre i livets slutskede. För självklart ska värdegrunden gälla hela vägen.

Film - i livets slutskede

Material

 Till fördjupningsmaterialet hör:

 • Värdegrundsbok som sammanfattar arbetet.
 • Diskussionskort I livets slutskede.
 • Broschyr om att möta människor i livets slutskede.
 • Broschyr om mat i livets slutskede.
 • Diskussionsunderlag om diskriminering och om våld mot äldre.

Uppdaterad