Utförarmöten hemtjänst

Två gånger per termin har äldreförvaltningen utförarmöten. Här hittar du minnesanteckningar och presentationer från tidigare möten.

Uppdaterad