Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten och förbättrar servicen för den som har hemtjänst. Hemtjänstens nycklar ersätts av en digital nyckel och den enskilde kan fortsätta att använda sin nyckel.

Så fungerar nyckelfri hemtjänst

 • Stockholms stad monterar ett låstillbehör på både entrédörrar och bostadsdörrar.
 • Låstillbehöret är helt kostnadsfritt för den enskilde och har ingen åverkan på bostadsdörren.
 • Den enskilde fortsätter att använda sin nyckel som vanligt medan hemtjänstpersonalen använder en digital nyckel.
 • Låstillbehöret och den digitala nyckeln är inställda så att bara behörig personal hos hemtjänstutföraren kan komma in hos den enskilde.
 • Införandet av nyckelfri hemtjänst gäller både kommunala och privata utförare.

I videorna nedan kan du se en genomgång om hur det fungerar för dig som arbetar i hemtjänsten.

Aktivera nyckel och öppna dörrar med låstillbehör

 

Olika nyckelförvaringsenheter

 

Använda aktiveringsdosa

 

Byta batteri i den digitala nyckeln

 

Uppdatera digital nyckel i synkstation

 

Information för hemtjänstutförare

Som hemtjänstutförare kan du få frågor om varför kundens vanliga nycklar inte direkt lämnas direkt tillbaka efter att den digitala nyckeln börjat användas.

Orsakerna till detta är flera:

 • En dygnet-runt support ska etableras på äldreförvaltningen som kan bistå hemtjänsten om problem uppstår. 
 • Innan dess är det bra att hemtjänsten har kvar metallnycklarna som reserv.
 • Innan hemtjänsten kan lämna tillbaka kundens nycklar ska hemtjänsten ha upprättat tydliga rutiner för vad som händer om personalen inte kommer in med den digitala nyckeln (avvikelseplanering). Dessa rutiner måste vara inarbetade innan nycklarna kan lämnas tillbaka.
 • Samtliga av kundens valda hemtjänstutförare måste använda nyckelfri hemtjänst innan nycklar kan lämnas tillbaka. Detta innebär att eventuell natt- eller larmpatrull också måste vara introducerade i det nya arbetssättet innan nycklarna kan lämnas tillbaka. Alla hemtjänstutförare introduceras successivt vilket kan innebära att kundens valda nattpatrull kanske introduceras senare i tiden än dagpersonalen.
 • Stockholms stad monterar låstillbehöret på den enskildes dörr en tid innan tekniken börjar användas av hemtjänsten. Detta innebär att kunden kan ha ett monterat låstillbehör för nyckelfri hemtjänst på sin dörr, men det har ännu inte börjat användas av din valda hemtjänst.
 • För kommunala hemtjänster ska stadsdelsförvaltningen involveras i frågan om när nycklar ska lämnas tillbaka, så att samtliga hemtjänster i stadsdelen gör på samma sätt.

Fördelar med nyckelfri hemtjänst

Tryggare för den som har hemtjänst eller trygghetslarm

 • Personal kan vara på plats snabbare vid larm.
 • Endast behörig personal kan komma in.
 • Den enskilde behöver inte lämna ifrån sig nycklar.
 • Den enskilde fortsätter att använda sin nyckel som vanligt.

Enklare för personalen

 • Färre och kortare resor.
 • Enklare nyckelhantering.
 • En mer flexibel arbetsdag.

Säkrare för fastighetsägare

 • Starkare skalskydd.
 • Portnycklar, portbrickor eller portkoder behöver inte längre lämnas ut

Uppdaterad