Beredskapsplaner och smittförebyggande åtgärder covid-19

Här finns beredskapsplaner och information om smittförebyggande åtgärder för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänsten. Dessutom hittar du annan information legitimerad personal inom äldreomsorgen kan behöva.

Corona och covid-19

Uppdaterad