Vaccination mot covid-19 i äldreomsorgen

Boende på särskilda boenden och personer med hemtjänst hör till de första som ska få vaccin mot covid-19. Nu pågår ett intensivt förberedelsearbete och du som arbetar inom äldreomsorgen kommer att beröras.

Aktuell information

På Vårdgivarguiden finns den senaste vaccininformationen från Region Stockholm

Särskilda boenden

Ansvar och instruktioner

 • Instruktioner för respektive vaccin kommer att finnas tillgänglig på Vårdgivarguiden.
 • Vaccinationen ska utföras av sjuksköterskor i verksamheten.
 • Material som sprutor, uppdragningskanyler och injektionsnålar tar läkarorganisationen med sig. Verksamheten ska tillhandahålla övrigt material vid vaccinationstillfället.

Planering inför kommande vaccinering

Rutinerna för vaccinationen utgår från de som gäller för vanlig säsongsinfluensa. Exakt datum för vaccinationsstart är ännu inte klart. Påbörja planering tillsammans med er läkarorganisation för de patienter som ska vaccineras.

 • Inhämta samtycke från patienter/anhöriga.
 • Säkerställ att det finns tillräckligt många sjuksköterskor i verksamheten som kan vaccinera. De måste ha SITHS-kort och behörighet till Vaccinera.
 • Säkerställ att det finns sjuksköterskor som utför vaccinationer och sjuksköterskor som utför ordinarie omvårdnadsuppgifter de dagar då det är planerat att vaccinera i verksamheten.
 • Läkare ska finnas på plats när vaccinationerna utförs.
 • Vaccinet ska förvaras i kylskåp när det kommer till verksamheten.
 • Utför egenkontroll av kylar under 5 till 6 dagar innan vaccinet kommer för att säkerställa att temperaturen hålls.

Hälsodeklarationer

Den hälsodeklaration som använts inför säsongsinfluensan kan användas om den inte är äldre en ett år. Det behöver alltså inte dokumenteras i någon ny hälsodeklaration om patientens hälsotillstånd inte har förändrats.

Vilka ska få vaccinet?

 • Patienter som bor eller vistas på ett särskilt boende för äldre i Stockholms län.
 • De som är listade hos vald läkarorganisation.
 • Patienter som vistas på korttidsplats i väntan på en permanent plats.
 • Patienter som vistas mer än tre veckor på en korttidsplats.
 • Även personer med genomgången Covid-19 ska vaccineras. Personer med en pågående infektion får vaccineras när de är friska.

Hemtjänst

Region Stockholm genom vårdcentralerna ansvarar för att erbjuda personer med hemtjänst vaccination. Vårdcentralerna ansvarar för att organisera och kalla till vaccination.

Frågor från allmänheten

Om du får frågor från allmänheten kan du hänvisa till 1177.se som har aktuell information om vaccin mot covid-19.

Uppdaterad